menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |
 
 
 
Op 17 december
Actie 5 voor 12 voor aanvang Uruzgan-debat Tweede Kamer

 
Persbericht van Comite Troepen Terug uit Afghanistan
 
Den Haag, 14 december 2007 - Op maandag 17 december zal het comite Troepen Terug uit Afghanistan op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag protesteren tegen de dreigende verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan.
 
Onder het motto 'Steun Afghanistan, stop de oorlog' wordt van 11.30 uur tot 12.00 uur een korte manifestatie gehouden, waar onder meer een menselijk vredesteken wordt gevormd. Een uur later begint het debat in de Tweede Kamer over de regeringsbeslissing om de Nederlandse missie in Afghanistan tot zeker 2011 te verlengen.
 
Vijf vertegenwoordigers van het comite, waaronder de kamerleden Harry van Bommel en Mariko Peters, respectievelijk van SP en GroenLinks zullen kort het woord voeren om hun bezwaren tegen de Nederlandse oorlogsinspanningen in Afghanistan kracht bij te zetten.
 
Alle opiniepeilingen over de missie in Uruzgan geven aan dat een meerderheid van de bevolking tegen verlenging is. Voor de organisatie staat steun aan de Afghaanse bevolking buiten kijf, maar dat moet op een totaal andere wijze worden vormgegeven dan met militairen.
 
Momenteel draagt Nederland bij aan een escalerende oorlog die een oplossing voor de bevolking van Afghanistan juist bemoeilijkt. Nederland moet volgens het comite de Afghaanse bevolking ondersteunen met ontwikkelingssamenwerking. De ervaring leert dat het geen zin heeft dat werk door militairen te laten uitvoeren.
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie:
Klaas Meijer (Platform tegen Nieuwe oorlog): 06- 14592607
Bart Griffioen (coalitie Stop de Oorlog): 06- 24521011
Harry van Bommel (SP): 06- 22788043
Mariko Peters (GroenLinks): 06- 18305863
Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'
 
 
terug/back | de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |