menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |
 
 
 
Gezichtsverlies voor Bush, maar het oorlogsgevaar nog niet geweken
 
Persbericht van Geen oorlog tegen Iran
 
7 december 2007 - Deze week brachten zestien Amerikaanse geheime diensten gezamenlijk een rapport uit met de centrale conclusie dat Iran geen acuut nucleair gevaar vormt. Dat staat in schril contrast met de beweringen van Geroge W. Bush die de wereld al te graag voorhoudt dat het "nucleaire gevaar" van Iran de "Derde Wereldoorlog" kan ontketenen. Hoewel dit rapport een enorm gezichtverlies voor de regering Bush betekent, denkt de Campagne Geen Oorlog Tegen Iran dat het gevaar voor het land nog lang niet is geweken.
 
Het is een publiek geheim dat het Bush en de zijnen niet gaat om het nucleaire gevaar van Iran, ze zijn uit op het destabiliseren van de macht van Iran en willen het liefst een *regime change* bewerkstelligen.
In dat licht zijn de sancties tegen het land die vanuit de VS geïnitieerd en doorgedrukt worden te plaatsen: ze moeten bovenal de politieke en economische structuur van het land ontwrichten. Peyman Jafari: "Nu er duidelijkheid bestaat over de nucleaire activiteiten van Iran, is er níets meer dat die het voortzetten van sancties rechtvaardigt. Sancties treffen vooral de gewone mensen, de effecten ervan hebben we in Irak al gezien."
 
Ook het oorlogsgevaar is nog lang niet geweken. Net als in de aanloop van de Irak oorlog, veranderen hier ook de argumenten steeds. Neoconservatieven zullen niet zo snel opgeven en gaan al hun kaarten gebruiken: Iran zou een gevaar vormen voor de Amerikaanse troepen in Irak en ze zullen zeker hun stokpaardje "de oorlog tegen het terrorisme" in de strijd gooien. Behnam Taebi: "Een aanval op Iran zal vooral vanuit de lucht zijn. Zo lang er Amerikaanse vliegdekschepen in de Perzische golf aanwezig zijn, is er nog alle reden tot zorg. We hebben historisch gegronde redenen om Bush niet te vertrouwen."
 
Dit rapport bevestigt in feite de bevindingen van het Internationaal Atoomagentschap in november, namelijk dat er geen overtreding aan de kant van Iran waargenomen kan worden. Iran moet dan ook als andere landen behandeld worden. Het recht op het produceren van kernenergie heeft het land wel en de controle op die activiteiten moet er ook zeker wel zijn.
 

 
Meer informatie:
www.GeenOorlogTegenIran.nl
 
 
terug/back | de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |