menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |
 
 
 
Open brief aan het PvdA-congres:
Steun Irak-oorlog mag niet de doofpot in

 
Oproep van 'Stop de Oorlog'
 
15 februari 2007 - Het is vandaag precies vier jaar geleden dat de grootste demonstratie ooit plaatsvond. Op 15 februari 2003 protesteerden we over de hele wereld met vele miljoenen mensen tegen de dreigende oorlog tegen Irak. Helaas was dat protest onvoldoende om de door Nederland gesteunde invasie tegen te houden. Des te wranger is het dat alle door de anti-oorlogsbeweging gegeven waarschuwingen de afgelopen jaren zijn uitgekomen.
 
In Irak bleek geen 'massavernietigingswapen' te vinden. Wel heeft de oorlog het land in chaos gestort: sinds de invasie zijn honderdduizenden Irakezen omgekomen en vele anderen het land ontvlucht. De angst voor aanslagen beheerst het dagelijks leven en veel burgers zijn veroordeeld tot een armoedig bestaan. Bovendien heeft de oorlog de regio verder gedestabiliseerd en de voedingsbodem voor terrorisme vergroot.
 
Even ernstig is dat de initiatiefnemers tot de invasie hun toevlucht hebben gezocht tot leugens en grootschalige misleiding teneinde de oorlog te rechtvaardigen. Het tekent de kracht van de democratieën in de bij de inval betrokken landen dat daar wordt onderzocht hoe het zover heeft kunnen komen. Dat Nederland de uitzondering op deze regel is, is een schandalige blamage.
 
Zaterdag 17 februari a.s. zal het congres van de Partij van de Arbeid in Zwolle een oordeel vellen over het nieuwe regeerakkoord. Ondanks harde beloften hebben Wouter Bos en zijn adviseurs ermee ingestemd dat de regering geen onderzoek instelt naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Terecht baart dit veel Nederlanders, en zeker ook veel PvdA'ers, grote zorgen.
 
Daarom roepen wij het congres op om aan te dringen op het alsnog opnemen van een onderzoek in het regeerakkoord, en iedere motie van die strekking te steunen.
 
Deze oproep vanuit coalitie Stop de Oorlog wordt ondersteund door de burgerbeweging ‘Openheid over Irak’, de Nieuwe Doorbraak en een groot aantal PvdA-leden. De open brief zal op de dag van het PvdA-congres in de Volkskrant verschijnen.
 
Wil jij deze oproep ook ondersteunen?
- Bekijk de open brief op: www.stopoorlog.nl
- Teken de oproep per mail aan: info@stopoorlog.nl
 
Meer informatie op:
www.openheidoverirak.nu
www.nieuwedoorbraak.nl
www.js.nl
www.pvda.nl
 
De onderste steen moet boven!
 
 
terug/back | de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |