menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2008 |
 
 
 

Kleine honderd vredesdemonstranten trotseren sneeuwstormen en laten Irak niet lopen

 
Persbericht van Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'
 
Zie ook fotoverslag
 
Den Haag, 24 maart 2008 - Een klein honderdtal vredesactivisten liepen vandaag de 11 kilometer lange vredestocht van Delft naar Den Haag onder het motto 'Wij laten Irak niet lopen - Stop de oorlogsleugens'. Onderweg werd een tweetal objecten aangedaan die symbool stonden voor bepaalde leugens waarmee de Irak-oorlog is omgeven. Om 15.00 uur kwam de groep aan op het Plein in Den Haag om tussen het ministerie van Defensie, de Tweede Kamer en het Torentje van Balkenende nogmaals op te roepen tot openheid over Irak.
 
Bij het Legermuseum in Delft werd kort stilgestaan bij de eenzijdigheid waarmee de wapens en het hele krijgsbedrijf door defensie aan het publiek wordt gepresenteerd. Er wordt enkel aangesloten bij de fascinatie en het gevoel van macht bij degene die de wapens hanteert; voor de kant van het slachtoffer is geen aandacht. Zij tellen niet mee. Toen niet en nog steeds niet. Het aanbod van het legermuseum om een kopje koffie te komen drinken werd van de hand gewezen; nodig die slachtoffers maar uit en vertel hen bij het kopje koffie waarom die wapens zo kritiekloos staan opgesteld. 'Wij laten (de slachtoffers in) Irak niet lopen, en lopen dus verder,' aldus mede-organisator Jan Schaake.
 
Een paar kilometer en vele sneeuwvlokken verder kwam de groep aan bij TNO Rijswijk waar Jan Bervoets van het Haags Vredes Platform de aandacht vestigde op het onderzoek dat TNO hier in opdracht van het ministerie van Defensie doet naar de gevolgen van chemische en bacteriologische wapens, zoals dat onlangs ook breed uitgemeten werd in de Koude-Oorlogserie in HP De Tijd. De vermeende ontwikkeling van chemische en bacteriologische onderzoek door Irak dat als reden voor de oorlog werd aangevoerd bleek een regelrechte leugen te zijn, maar volgens de demonstranten is de blik te eenzijdig gericht op de ontwikkeling en het bezit van massavernietingswapens door andere landen, terwijl ook ons eigen Westerse onderzoek, ontwikkeling en bezit van deze wapens zo snel mogelijk afgebouwd dient te worden.
 
Bij aankomst op het Plein in Den Haag werden de besneeuwde demonstranten opgewacht door de 'Raging Grannies', een vredesliederenkoor voortgekomen uit Vrouwen voor Vrede. Nadat het weer was opgeklaard door hun protestzang, gaf Yvonne een kort verslag van de acties die afgelopen zaterdag rond het NAVO-hoofdkwartier in Brussel zijn gevoerd. Zij meende dat het ook in Nederland mogelijk moest zijn om eens weer met een grotere groep mensen tot burgerlijke ongehoorzaamheid over te gaan.
 
Tweede spreekster was Yosé Höhne-Sparborth die in 2002, in 2003 en in 2004 (dus voor, tijdens en 'na' de oorlog) in Irak is geweest en daar met name de paters en zusters Dominican(ess)en heeft bezocht. Zij heeft nog steeds contact met hen komende zomer zal één van deze 'familieleden uit Irak' ook weer naar Nederland komen. Zij beschreef hoe de Irakezen zich keer op keer weer realiseren dat het Westen, ondanks alle mooie woorden, geen snars in de positie van de Irakezen is geïnteresseerd en een bijzonder cynisch spel rond macht speelt. Een spel dat al teruggaat op bondgenootschappen in de jaren '80 van de vorige eeuw met groepen die thans of in een recenter verleden in Irak, Iran en Afghanistan onze vijanden zijn of waren.
 
Reynold Klooker, voormalig hoofdredacteur van het vredesbladenkwartet, gaf een analyse van de berichtgeving over Irak door de jaren heen en het beelden die de regeringen Balkenende meer of minder subtiel neerzetten om het krijgsbedrijf weer de nodige heroïek te geven, waarbij uitgezonden militairen tevens als een soort ontwikkelingswerker met een geweer worden gepresenteerd. Het is de taak van de vredesbeweging om daar kritisch en allert op te blijven, aldus Klooker.
 
Vanuit de beweging 'Openheid over Irak Nu' voerde Marc Price het woord. Deze beweging is vier jaar geleden, één jaar na de Irak-oorlog, van start gegaan met een campagne om de Nederlandse politiek te vragen openheid te geven over de redenen waarom het kabinet Balkenende in 2002 deze oorlog tegen Irak politiek steunde. Talloze Kamervragen, Kamerdebatten en 140.000 handtekeningen verder is dat onderzoek er nog steeds niet, terwijl het zo belangrijk is dat de politiek leert van eerdergemaakte fouten. Juist in een kwestie waarin het letterlijk om kwesties van leven en dood gaat.
 
Dit belang werd onderstreept door de laatste spreker op het podium op het Plein, Ahmed Pouri, die namens één van de vele Iraanse comité's tegen een dreigende oorlog tegen Iran de aanwezige vredesdemonstranten opriep om zich ook te keren tegen de derde oorlog in Zuidwest-Azië die nog steeds als een zwaard van Damocles in de lucht hangt.
 
Met een tweede optreden van de 'Raging Grannies' werd deze demonstratie afgesloten. Vijf jaar geleden demonstreerden 80.000 mensen aan de vooravond van de Irak-oorlog door de straten van Amsterdam. Namens elk duizendtal van hen liet vandaag één vredesdemonstrant Irak niet lopen; vastbesloten om Nederland te blijven herinneren aan deze oorlog die van leugens aan elkaar hangt en die dramatisch heeft uitgepakt voor de Iraakse bevolking die 80.000 tot 650.000 burgerslachtoffers en 2 tot 3 miljoen vluchtelingen telt en moet leven in een totaal ontwricht land. Ondanks de sneeuwbuien lieten wij hen vandaag niet lopen.
 
Zie ook fotoverslag
 

 
Noten voor de pers
 
Woordvoerder namens het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog':
Jan Schaake, (cordinator): 053-4333558, kantooruren: 030-2714376
 
 
terug/back | de vredessite / nieuwe oorlog 2008 |