menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2008 |
 
 
 
ruim 500 arrestaties
1000 actievoerders sluiten de NAVO

 
beklimming hek Bericht van Vredesactie, foto Jonas Dreesen, meer foto's onder.
 
22 maart 2008 - Zo'n 1000 mensen uit 17 verschillende Europese landen vertrokken vanmorgen naar het NAVO-hoofdkwartier in Evere om deel te nemen aan de internationale, geweldloze actie NATO GAME OVER. Meer dan 500 mensen werden aangehouden. Desondanks konden de ordediensten niet verhinderen dat meer dan 50 vredesactivisten het militaire terrein opstapten om het te sluiten.

Vijf jaar na de start van de oorlog in Irak, tien dagen voor een belangrijke top van de NAVO, tonen de actievoerders: oorlogen voorkomen, het begint hier. Het zijn geheime NAVO-akkoorden die van BelgiŽ en andere Europese landen de logistieke draaischijf maken van het VS-leger. De Amerikaanse oorlogsmachine wordt via onze wegen, havens en luchthavens richting Irak en Afghanistan getransporteerd.

Irak werd aangevallen en Iran wordt bedreigd omwille van hun streven naar massavernietigingswapens. Ondertussen houdt de NAVO 350 Amerikaanse atoomwapens paraat in Duitsland, ItaliŽ, BelgiŽ, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Volgens het internationaal humanitair recht zijn die wapens hier net zo onwettig en verboden als waar dan ook.

Vanaf 12u 's middags stapten vredesactivisten massaal richting NAVO. Vanuit alle hoeken probeerden ze om geweldloos het NAVO-terrein op te gaan. Er was een groot contrast tussen de geweldloze houding van de vredesactivisten en de agressieve houding van de ordediensten. Politie was massaal aanwezig en gebruikte honden, paarden, pepper-spray, matrakken, het waterkanon,... Meer dan 400 mensen werden aangehouden. Desondanks konden de ordediensten niet verhinderen dat meer dan 50 vredesactivisten het militaire terrein opstapten om het te sluiten.

NATO GAME OVER is niet enkel het voorkomen van een misdaad maar ook het herstellen van een stukje democratie. De vredesactivisten werden geconfronteerd met een overmacht aan politie, met preventieve aanhoudingen, met kilometers NAVO-prikkeldraad,... . Jammer. Het is verspilling van belastingsgeld. Als u en ik een overtreding begaan, worden we gestraft en wordt de overtreding indien mogelijk rechtgezet. Nu onze overheid in overtreding is, zet ze massaal politie in, niet om de overtreding te stoppen, maar om ze in stand te houden.

NATO GAME OVER: een internationale actiedag

Vredesactivisten uit 17 Europese landen namen deel aan deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zij doen dit omdat alle geijkte democratische middelen om een einde te maken aan de illegale politiek van de NAVO zijn uitgeput.

Actiegroepen uit heel Europa geven het signaal dat de kernwapens moeten verdwijnen. Italianen, Spanjaarden en Duitsers maken duidelijk dat ze geen nieuwe militaire basissen of infrastructuur willen en nog minder dat deze gebruikt worden voor oorlogsvoering wereldwijd. Tsjechische vredesactivisten stellen dat een rakettenschild ook met NAVO-verpakking onverteerbaar blijft. Kroaten, MacedoniŽrs, Finnen en Zweden zijn niet opgezet met een NAVO-lidmaatschap of met een nauwere militaire samenwerking met de NAVO. Ook vanuit Nederland, Groot-BrittanniŽ en Frankrijk zegt men 'neen' tegen de oorlogspolitiek.

Het woord bij de daad

Meer dan vijftig auteurs en literaire vertalers publiceerden de afgelopen week een opiniestuk over de wenselijkheid van de NAVO. Ze schrijven: "Een militaire alliantie die wereldwijd intervenieert en die kernwapens heeft en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede. Laat ons daarom het debat over de wenselijkheid van de NAVO beginnen."

Op 22 maart voegden de auteurs de daad bij het woord. Hun bijdrage aan de actiedag NATO GAME OVER was een Literaire Wandeling rond het NAVO-hoofdkwartier. Ook na 22 maart gaan zij verder. De opinietekst werd vertaald naar het Frans, het Duits, het Spaans, het Engels en het Tsjechisch om collega's in andere NAVO-landen op te roepen het debat ook daar te voeren. Een aantal gaf daaraan al gehoor. In 2009 bestaat de NAVO zestig jaar. De auteurs zijn vastbesloten om samen met Vredesactie die verjaardag via een Europees literair initiatief aan te grijpen om het debat op te drijven. Zoals ze op 11 november schreven : 'Het project waar Oost-Europese schrijvers dertig jaar geleden met Charta 77 hun schouders onder durfden zetten, leidde nog geen vijftien jaar later tot de val van het ijzeren gordijn en de ontmanteling van het Warschau-pact. Wij willen niet nog eens vijftien jaar wachten eer we daar vanuit het westen op antwoorden. Wij weigeren te geloven dat wat zij voor elkaar kregen, wij niet op zijn minst moeten proberen.'

Zonder de NAVO is de oorlog in Irak of Afghanistan niet mogelijk

Vijf jaar geleden begon de oorlog in Irak. Wereldwijd vinden er anti-oorlogsmanifestaties plaats. Met NATO GAME OVER toont Vredesactie de militaire structuren die de oorlog mogelijk maken. In Afghanistan vechten NAVO-troepen mee in de VS-geleide 'war on terror'. Geheime NAVO-akkoorden maken van Europa een logistieke draaischijf van het VS-leger. In 2003 werden 54 000 op Europese basissen gelegerde Amerikaanse militairen ingezet voor de gevechten tegen Irak. Het Amerikaanse leger werd ontplooid vanuit Duitsland en ItaliŽ en de bombardementsvluchten vertrokken vanop Britse basissen en vanop vliegdekschepen in de Middellandse Zee. In 2006 waren twee derden van de in Europa gelegerde Amerikaanse manschappen op missie in Irak of Afghanistan, zich erop aan het voorbereiden of er net van teruggekeerd. Zonder Europa waren en zijn de invasie en de erop volgende vijandelijkheden in Irak onmogelijk.

De NAVO creŽert meer problemen dan ze oplost

De NAVO staat aan de vooravond van een fundamentele hertekening. Tien dagen na NATO GAME OVER heeft in Boekarest een NAVO-top plaats. In veel Europese landen is een groot deel van de bevolking het niet eens met de wereldleiders die kiezen voor oorlog en militaire dreiging om conflicten te beslechten of hun macht kracht bij te zetten. Een rakettenschild, kernwapens, nieuwe militaire basissen, soldaten naar Afghanistan, ... de bevolking wil dit niet. Maar de regeringen hebben hier geen oren naar. Iedere keer staat de NAVO in de weg. De NAVO creŽert meer problemen dan ze oplost.
 
Organisatie: Vredesactie
Tijdlijn gebeurtenissen (alternatief mediacentrum Brussel)
Meer foto's: Indymedia.be
Berichten op Indymedia.nl

 


 
waterkanon bij hek
Foto: Keltoum Belorf
 
agenta verjaagt filmer
Foto: Jonas Dreesen
 
bij het hek
Foto: Jonas Dreesen
 
over het hek
Foto: Jonas Dreesen
 
arrestanten
Foto: Frederic Cardinaels
 
arrestanten
Foto: Frederic Cardinaels
 
arrestanten
Foto: Han Soete
 

 
 
terug/back | de vredessite / nieuwe oorlog 2008 |