menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2007 |
 
 
 
Nieuwe website ter ondersteuning van het vredesproces in Baskenland
 
Persbericht van Baskenland Informatie Centrum (BIC)
 
Utrecht, 20 januari 2007 - Vandaag lanceren wij een nieuwe website ter ondersteuning van het vredesproces in Baskenland. Op de website www.vredesprocesbaskenland.nl vragen wij bezoekers een petitie te tekenen die luidt als volgt:
 
“Wij verzoeken alle partijen betrokken bij het conflict over de status van Baskenland om af te zien van het gebruik van geweld en deel te nemen aan een proces van gesprekken en onderhandelingen dat zal leiden tot de acceptatie van het recht van de Basken om hun eigen toekomst te bepalen, de sleutel tot de oplossing van het conflict.”
 
Op de website bieden wij verder informatie, achtergronddocumenten in verschillende talen en een wekelijkse column over het verloop van het vredesproces.
 
Wij zijn deze website gestart in de volle overtuiging dat er maar een uitweg is uit het politieke conflict over de status van Baskenland en dat is dialoog en nog eens dialoog en, uiteindelijk, een oplossing die door de bevolking van Baskenland wordt geratificeerd. ETA-aanslagen noch overheidsrepressie kunnen ons wat dat betreft op andere gedachten brengen. Hoewel aanvankelijk optimisme inmiddels is omgeslagen in ernstige zorgen over het vredesproces denken wij dat het voorbarig is om van het einde van het vredesproces te spreken. Er is geen alternatief en vroeg of laat zal dat besef bij alle betrokken partijen doordringen. Wellicht dat onze petitie daar een steentje aan bij kan dragen.
 
Wij hopen dat u een kijkje op de website wilt nemen en dat u de petitie wilt onderschrijven althans daar aandacht aan wilt besteden. Indien u nog vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 
Een vriendelijke groet,
Baskenland Informatie Centrum
www.vredesprocesbaskenland.nl en www.baskinfo.org
Postbus 2884, 3500 GW Utrecht
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2007 |