menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2007 |
 
 
 
Activisten 'collecteren' tevergeefs voor de JSF
 
Persbericht van Campagne tegen Wapenhandel
 
collecte
 
4 december 2007 – De Nederlandse bevolking blijkt geen cent voor de Joint Strike Fighter te willen geven. De Campagne tegen Wapenhandel heeft de proef op de som genomen. Activisten zijn in vier steden met de (luchtmacht)pet rondgegaan om de Nederlandse burger om een financiële bijdrage voor het beoogde nieuwe gevechtsvliegtuig te vragen. De opbrengst van deze collecte was – niet geheel onverwacht - minimaal. Terwijl volgens een vandaag verschenen rapport van de Rekenkamer de kosten van de beoogde opvolger van de F-16 een onzekere factor blijven en de vooruitzichten voor de industrie verre van rooskleurig zijn.
 
In Amsterdam werd op de Dam ‘gecollecteerd’ door activisten in luchtmachtkleding. Het publiek bleek echter vooral geïnteresseerd in Sinterklaasinkopen.
 
In Enschede werden handtekeningen opgehaald tegen de JSF, en werd cake verkocht ‘ten behoeve van de JSF”. Het publiek liep wel warm voor de petitie tegen de JSF.
 
Van Middelkoop In Den Haag probeerde een vertegenwoordiger van de wapenindustrie het publiek te bewegen tot een financiële bijdrage, om deze te kunnen overhandigen aan het NIFARP, de lobby van de defensie-industrie ten behoeve van de JSF. Ook hier was de opbrengst minimaal. [Foto: zelfs minister Van Middelkoop deed geen duit in het zakje]
 
In Hoogeveen collecteerden ‘luchtmachtmilitairen’ ten behoeve van het aldaar gevestigde Stork Aerospace, één van de grootste profiteurs van de JSF-deelname. Het plan was om het opgehaalde geld over te dragen aan de directie van het bedrijf, maar helaas was de opbrengst onvoldoende. Als troost zal de Stork directie chocolade geld worden aangeboden.
 
In het vandaag verschenen rapport over de JSF concludeert de Rekenkamer dat de Nederlandse deelname gepaard blijft gaan met een groot aantal onzekere factoren, zowel wat betreft de ontwikkeling van de kosten als ook de toegang van de industrie tot het programma. Bovendien zou volgens de huidige stand van zaken de industrie een hoger dan voorzien percentage van de JSF omzet moeten terugbetalen aan de staat. Tegelijk nemen de kansen voor de industrie om deel te nemen af naarmate de euro duurder wordt ten opzichte van de dollar.
 

 
Noten voor de pers
 
Voor meer informatie:
Frank Slijper 06-28504778
www.stopwapenhandel.org
Zie ook de nieuwe website www.jsf-nee.nl
 
Foto's cc 2007 Boyd Noorda, meer op Socia Media

 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2007 |