menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2007 |
 
 
 

Vierde rechtszaak tegen omstreden klokkenluiderboek op komst

 
AMSTERDAM - Op 7 december om 10:00 uur start de vierde rechtszaak om Een man tegen de Staat verboden te krijgen. De journalistieke thriller over de zaak van Fred Spijkers is daarmee een van de meest bestreden publicaties uit de geschiedenis van de Nederlandse non-fictie. De bodemprocedure tegen uitgeverij Papieren Tijger en auteur Alexander Nijeboer is aangespannen door oud-bevelhebber van de Marechaussee Diederik Fabius, die eerder in kort geding op alle punten verloor.
 
Fred Spijkers is de klokkenluider van de ongelukken met de AP-23 mortiermijnen uit 1983 en 1984, waarbij in totaal acht militairen het leven lieten. Nijeboer stelt in zijn boek dat Fabius als kolonel van de Koninklijke Marechaussee de uitkomsten van een onderzoek zou hebben gemanipuleerd. Ook zou Fabius bij het onderzoek naar de mijnongelukken bewijsmateriaal voor justitie hebben achtergehouden. In zijn boek stelt Nijeboer dat Fabius hierbij mogelijk valsheid in geschrifte heeft gepleegd om zo Defensie te vrijwaarden van schadeclaims van nabestaanden en om mogelijke strafvervolging van hooggeplaatste militairen en burgerambtenaren af te wenden.
 
Oud-bevelhebber Fabius bestrijdt deze lezing. Het journalistieke onderzoeksboek over de klokkenluiderzaak van Fred Spijkers zou volgens de voormalig opperbevelhebber van de Koninklijke Marechaussee grievende passages bevatten. De voorzieningenrechter in Amsterdam oordeelde eerder dat de beschuldigingen in het boek met voldoende bewijzen worden onderbouwd. De oud-militair Fabius eist in de bodemprocedure onder meer een verschijningsverbod, rectificatie middels advertenties in landelijke dagbladen en een schadevergoeding van ruim 10 duizend euro. Al deze eisen werden eerder in kort geding afgewezen.
 
Voor Een man tegen de Staat sprak Nijeboer onder anderen met een destijds betrokken officier van Justitie (OvJ).'Ik heb in 1989 natuurlijk ook niet geweten dat er zo suggestief, zo misleidend is geverbaliseerd,' zegt voormalig-OvJ Dirk Veurink in het boek over het onderzoekswerk van Fabius. 'Men heeft dingen buiten het onderzoek gehouden, het is een bewuste doofpot.' In de bodemprocedure van 7 december a.s. komt Nijeboer met nieuwe, aanvullende bewijzen met betrekking tot de beschuldigingen aan het adres van Fabius.
 
Voor Nijeboer is de bodemprocedure aangespannen door Fabius inmiddels de vierde juridische procedure die voortkomt uit publicatie van het boek. Nog voor publicatie maakte oud-minister Job de Ruiter (CDA) bezwaar tegen enkele passages. Dit geschil werd geschikt. Ook startte defensiestaatssecretaris Van der Knaap een bodemprocedure tegen de auteur. Deze zaak werd eveneens geschikt, waarbij Nijeboer bij zijn beschuldiging aan het adres van Van der Knaap blijft dat deze twintig maal de Tweede Kamer heeft voorgelogen over de zaak-Spijkers.
 
Nijeboer wordt in de juridische strijd gesteund door vakcentrale FNV en journalistenvakbond NVJ.
 
In aanvulling op dit bericht: meer over het betreffende boek:
www.eenmantegendestaat.nl
EINDE PERSBERICHT
 
Voor meer informatie:
 
Zie voor nasleep publicatie
Een man tegen de Staat, artikel VPRO Gids: http://boeken.vpro.nl/artikelen/36631861/
 
Zie voor uitspraak kort geding:
www.argos-online.nl/eenmantegendestaat/images/vonnis_fabius_copy1.pdf
 
Overige activiteiten:
 
Auteur Alexander Nijeboer spreekt op 10 december tijdens een debat over 'Powerplay tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoeksjournalistiek', georganiseerd door de Vereniging van onderzoeksjournalisten (VVOJ), www.vvoj.nl/cms/agenda/cafes/debatcafe-powerplay/
 

Uitgeverij Papieren Tijger
Postbus 2599
4800 CN Breda
http://www.papierentijger.org
 


 


 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2007 |