menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2007 |
 
 
 

Ernst van Lohuizen overleden

 
13 november 2007 - Na een ziekbed van bijna een jaar is Ernst van Lohuizen overleden. Van Lohuizen was bij een breed publiek bekend als raadslid van Amsterdam Anders, maar hij heeft vanaf jonge leeftijd een belangrijke rol gespeeld in de SAP en in de jongerenorganisatie Rebel.
 
In zijn geboorteplaats Arnhem werd hij al heel jong politiek actief in. Als overtuigd anti-militarist en socialist nam hij in de jaren ?80 deel aan de militaire dienstplicht om binnen het leger de soldatenbeweging op te bouwen. Tijdens zijn dienstplicht kreeg hij een zwaar ongeluk, dat zijn gezondheidstoestand voor de rest van zijn leven nadelig beÔnvloedde.
 
Waar andere mensen na zo'n tegenslag de moed misschien opgegeven hadden, bleef Van Lohuizen gewoon politiek actief. Eerst enige tijd in Nijmegen, later in Amsterdam. Veel van dat werk wat hij verrichtte bleef ongezien, maar leverde wel een bijdrage waar anderen succesvol op voort konden bouwen.
 
Van Lohuizen was eind jaren ?90 actief in het verzet tegen de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam. In 1997 resulteerde dit in het uitschrijven van een referendum waarmee hij de bouw van de nieuwe metrolijn probeerde tegen te houden. De tegenstanders verloren het referendum echter omdat slechts 22 procent van de kiesgerechtigden kwam opdagen.
 
Hij was ook mede-oprichter van de lokale activistische politieke partij Amsterdam Anders/De Groenen (AA/DG). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 behaalde de partij in de hoofdstad drie zetels. In de eerste periode was Van Lohuizen samen met Roel van Duijn en Hansje Kalt gemeenteraadslid voor AA/DG. Ernst eiste veel van zichzelf, soms meer dan hij emotioneel aan kon. Een zekere neiging om zichzelf voorbij te lopen, ging echter samen met een grote interesse in het persoonlijk welzijn van de mensen met wie hij politiek actief was.
 
Ernst leefde nadat zijn lidmaatschap van de gemeenteraad beŽindigd was sinds 2002 een teruggetrokken bestaan. Minder dan een jaar geleden kwam het bericht dat hij aan kanker leed. Het bestuur en de leden van de Socialistische Arbeiders partij (SAP) zijn ?vervuld van bewondering en dankbaarheid voor de manier waarop Ernst zich jarenlang heeft ingezet in de strijd tegen sociale onderdrukking, tegen oorlog en militarisme, tegen milieuvernietiging. Zijn leven was vol strijdbaarheid en creativiteit?, zo meldt men op de website.
 
De uitvaart is woensdag 14 november om 15.30 uur in De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 in Amsterdam. Voorafgaande is vanaf 14.30 uur de mogelijkheid tot het nemen van afscheid in het uitvaartcentrum.


 


 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2007 |