menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2010 |
 
 
 
Picketline bij Offset Conferentie
 
picket voor ingang Bericht van Campagne tegen Wapenhandel
 
3 juni 2010 - Begin mei ontdekte de Campagne tegen Wapenhandel dat er een internationale bijeenkomst van defensiebedrijven zou plaatsvinden in een horecagelegenheid in het hart van Amsterdam. Onder de deelnemers vijf van de grootste wapenproducenten ter wereld, alsmede het IsraŽlische bedrijf Elbit.
 
Op deze 'Netherlands Offset Conference' werd gesproken over compensatieorders, orders die buitenlandse defensiebedrijven verplicht bij Nederlandse bedrijven moeten plaatsen wanneer de Nederlandse krijgsmacht iets bij hen koopt.
 
Omdat zoiets niet onopgemerkt voorbij mag gaan organiseerde de Campagne tegen Wapenhandel een picketline. Ongeveer 25 mensen met vlaggen, spandoeken en fluitjes hebben de heren wapenproducenten opgewacht. Die lieten zich echter zo min mogelijk zien en glipten via een achteringang naar binnen.
 
De vijf aanwezige wapenreuzen (BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, L-3 Communications en Thales) leveren wapens aan oorlogsregioís, aan dictatoriale regimes en aan ontwikkelingslanden. Ook zijn ze allemaal betrokken bij de productie van kernwapens en/of clustermunitie. Bovendien is Lockheed Martin hoofdaannemer van het JSF-project, dat Nederland banen zou moeten opleveren via compensatieorders. Met de 6 miljard euro die de JSF zal kosten is dit met stip het duurste werkgelegenheidsproject ooit.
 
Op de conferentie was ook het IsraŽlische bedrijf Elbit aanwezig. Door Elbit geproduceerde UAVs (onbemande vliegtuigjes) werden onder meer ingezet bij IsraŽlische aanvallen op de Gazastrook, Libanon en Soedan. Ook levert Elbit de technologie en camera's voor de scheidingsmuur tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden en voor het hek tussen de VS en Mexico, bedoeld om 'illegale' immigratie tegen te gaan.
 
www.stopwapenhandel.org
 
picket
Foto's Reynold Klooker
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2010 |