menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2010 |
 
 
 
De wereldvrede is geregeld!
 
Bericht van Euro's voor Vrede
 
Januari 2010 - Euro's voor Vrede maakte een simulatiespel dat door scholieren gespeeld werd. Zij moesten proberen de grote conflicten in de wereld op vreedzame wijze op te lossen. Het lukte hen beter dan de huidige wereldleiders.
 
Op Dag van de Vrede (21-9-2009), kropen 240 Nederlandse scholieren in de huid van diplomaten, verzetsstrijders, hulporganisaties en regeringen om te onderhandelen over een vredesakkoord voor acht slepende conflicten tijdens Regel de Wereldvrede!. De deelnemers vertegenwoordigden n van de strijdende partijen in een simgame en probeerden om met hun klasgenoten, die een andere partij vertegenwoordigden, tot een overeenkomst te komen.
 
Leerlingen van het Haags Montessori Lyceum namen het conflict in Afghanistan voor hun rekening. De Taliban, de regering van Afghanistan, de daar actieve NGO's en buurland Pakistan, allemaal dus gespeeld door leerlingen, waren het er over eens dat de VS zijn troepenmacht in Afghanistan af moet bouwen. 'Als er met alle partijen gepraat wordt en de EU en VN de mensenrechten bewaken, moet er ook in Afghanistan een akkoord gesloten kunnen worden', zo luidde de conclusie van de onderhandelingen.
 
Voor andere behandelde conflicten in Sudan, Somali, de Westelijke Sahara, Sri Lanka, Bosni, Cyprus en Oeganda & Congo werden, door andere leerlingen, soortgelijke conclusies getrokken.
 
Behalve dat de leerlingen het leuk vonden om aan de game mee te doen, hebben ze er ook veel van geleerd over het specifieke conflict en de dynamiek van conflicten in het algemeen. Na afloop waren bijna alle deelnemende leerlingen (91%) ervan overtuigd dat 'hun' conflict opgelost kon worden, De meeste deelnemers (87%) zien in dat vrede een voorwaarde is voor wederopbouw en ontwikkeling, Voor het oplossen van het conflict, is volgens hen de hulp nodig van verschillende actoren uit binnen- en buitenland. lets meer dan de helft van de deelnemers (52%) ziet een belangrijke rol weggelegd voor Nederland als bemiddelaar. Ook willen veel leerlingen (59%) zelf graag iets doen om bij te dragen aan oplossingen.
 
Na uitvoerige evaluatie van deze editie is gebleken dat het concept enorm veel potentie heeft om leerlingen op een intense manier te bereiken en aan het denken te zetten over ontwikkelingssamenwerking, de rol van de internationale gemeenschap en die van ons als Nederlanders in conflicten.
 
Meer op de website van Euro's voor Vrede.
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie:

 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2010 |