menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2010 |
 
 
 
Snelle uitvoering Conventie over Clustermunitie redt levens
Cluster Munitions Monitor 2010 toont succes van verdrag

 
Persbericht van IKV Pax Christi
 
1 november 2010 - Drie maanden na de inwerkingtreding van het Conventie over Clustermunitie hebben al zeven landen hun eigen voorraden met clustermuntie vernietigd. Dit blijkt uit de Cluster Munitions Monitor 2010 die maandag is gelanceerd door de Cluster Munitions Coalition (CMC). De vernietiging van deze voorraden, lang vůůr de gestelde deadline, laat zien hoe effectief het verdrag is in het voorkomen van burgerslachtoffers.
 
In de Conventie over Clustermunitie staat dat de landen die het verdrag hebben geratificeerd hun voorraden clustermunitie zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen acht jaar na de inwerkingtreding van het verdrag, moeten vernietigen. De zeven staten die hier nu al aan voldoen vernietigden in totaal 176.000 stuks clustermunitie, die in totaal 13,8 miljoen submunities bevatten. Op dit moment zijn nog elf landen Ė waaronder Nederland - bezig met het vernietigen van hun voorraden clustermunitie.
 
De Conventie over Clustermunitie trad op 1 augustus 2010 in werking. 108 Landen hebben het verdrag ondertekend, 43 landen hebben het verdrag geratificeerd. Nederland zal het verdrag ratificeren zodra de ratificatiewet is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het verdrag verplicht staten om het gebruik, de productie en de doorvoer van clustermunitie te staken, voorraden binnen acht jaar te vernietigen, getroffen gebieden binnen tien jaar vrij te maken van (onontplofte) clustermunitie en hulp te bieden aan slachtoffers en hun gemeenschap.
 
Van 9 tot 12 november komen in Laos ongeveer 100 landen bijeen voor de eerste bijeenkomst van verdragspartijen van de Conventie (First Meeting of State Parties to the Convention). Laos is het land dat wereldwijd het meest is getroffen door clustermunitie. In Laos stellen de staten die het verdrag hebben ondertekend een actieplan samen waarin wordt vastgelegd hoe de juridische verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag, op nationaal niveau zullen worden geÔmplementeerd. IKV Pax Christi (bestuurslid van de internationale Cluster Munitions Coalition) is in Laos aanwezig om te lobbyen voor een sterk actieplan.
 
Miriam Struyk van IKV Pax Christi: ĒDeze bijeenkomst is van groot belang voor de Conventie over Clustermunitie: een verdrag is namelijk pas effectief als het daadkrachtig wordt uitgevoerd. Een sterk actieplan moet ervoor zorgen dat onontplofte clustermunitie zo snel mogelijk wordt geruimd, dat slachtoffers en hun gemeenschappen worden ondersteund, dat voorraden zo snel mogelijk worden vernietigd en dat staten die het Clustermunitie Verdrag nog niet hebben ondertekend dit zo snel mogelijk doen. We zijn in Laos met meer dan 300 activisten bijeen om er op toe te zien dan een dergelijk actieplan er ook daadwerkelijk komtĒ.
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie:
 
Miriam Struyk en Roos Boer (medewerkers van IKV Pax Christi, aanwezig in Laos) zijn beschikbaar voor interviews, achtergronden en analyse van de conferentie. Voor meer informatie kunt u bellen met Merijn de Jong, IKV Pax Christi, 06 - 53 22 11 20 of Miriam Struyk, IKV Pax Christi, 06-48981493.
 
De Cluster Munitions Monitor 2010 vindt u op www.stopclustermunitions.org.
Zie ook: www.stopclustermunitie.nl.

 


Over clustermunitie en de Conventie
 
Clusterbommen zijn wapens die over grote oppervlakten honderden kleinere submunities kunnen verspreiden en maken jaren na een conflict nog altijd doden en gewonden door de grote hoeveelheden blindgangers. Ze vormen een enorme economische, sociale en psychologische bedreiging voor burgers, die 98 % uitmaken van alle bevestigde slachtoffers van clustermunitie.
 
IKV Pax Christi is mede oprichter van de Cluster Munitie Coalitie (CMC), een coalitie van inmiddels meer dan 350 ngo's uit heel de wereld, die samen streven naar een wereld zonder clustermunitie. Meer info vindt u op: www.stopclustermunitions.org. IKV Pax Christi is tevens coŲrdinator en woordvoerder van de Nederlandse Cluster Munitie Coalitie, die onder andere bestaat uit Amnesty Nederland, Campagne tegen Wapenhandel, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling en UNICEF.
 
De Conventie over Clustermunitie verbiedt het gebruik, de productie, de opslag en doorvoer van clustermunitie. Daarnaast moeten landen die hebben ondertekend binnen tien jaar de geÔnfecteerde gebieden ruimen en binnen acht jaar hun voorraden vernietigen. De Conventie over Clustermunitie is het belangrijkste ontwapeningsverdrag sinds het Landmijnenverdrag uit 1997.
 
Landen die in het verleden clustermunitie gebruikt hebben, waaronder Nederland, zijn onder meer: Eritrea, EthiopiŽ, Frankrijk, GeorgiŽ, IsraŽl, Jemen, JoegoslaviŽ, Marokko, Nederland, Nigeria, Rusland (USSR), Saoedi-ArabiŽ, Soedan, Tadzjikistan, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
 
Minstens 24 landen zijn getroffen door clustermunitie, waaronder Afghanistan, AlbaniŽ, Angola, Azerbeidzjan, BosniŽ en Herzegovina, Cambodja, Tsjaad, KroatiŽ, DR Congo, Eritrea, EthiopiŽ, GeorgiŽIrak, IsraŽl, Jemen, Koeweit, Kosovo, Laos, Libanon, Montenegro, Oeganda, Saoedi-ArabiŽ, ServiŽ, SiŽrra Leone, Soedan, SyriŽ, Tadzjikistan en Vietnam.
 
Voor meer informatie over de Nederlandse campagne en het Nederlandse standpunt over clustermunitie, kijk op www.stopclustermunitie.nl Een volledige lijst van landen die het verdrag hebben getekend en geratificeerd vindt u hier: http://www.stopclustermunitions.org/treatystatus
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2010 |