menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2010 |
 
 
 
Motie tegen investeringen clustermunitie aangehouden
 
Bericht van IKV Pax Christi
 
Den Haag, 28 september 2010 - De motie over een verbod op investeringen in clustermunitie, waar vandaag over zou worden gestemd, is aangehouden. Dit betekent dat er vandaag niet zal worden gestemd, maar dat de motie eventueel in de toekomst (bijvoorbeeld als er een nieuw kabinet is gevormd) alsnog in stemming kan worden gebracht.
 
IKV Pax Christi bedankt iedereen die politici in de afgelopen dagen heeft aangemoedigd om vr deze motie te stemmen. Afgelopen vrijdag riep IKV Pax Christi mensen op om politici te laten weten dat ze vr een verbod op investeringen in clustermunitie zijn.
 
De motie volgde op het spoeddebat dat afgelopen woensdag plaatsvond, waarin werd gesproken over een eerdere motie van Krista van Velzen (SP) en Martijn van Dam (PvdA) die opriep tot een verbod op investeringen in clustermunitie. Demissionaire ministers Donner en De Jager weigerden deze motie uit te voeren.
 
IKV Pax Christi vindt het ontoelaatbaar dat Nederlandse financile instellingen in deze wapens mogen investeren, terwijl Nederland een internationaal verdrag tegen deze wapens heeft ondertekend. IKV Pax Christi blijft het debat op de voet volgen de komende tijd!
 
Voor meer nieuws en informatie over clustermunitie kijkt u op www.stopclustermunitie.nl en www.stopexplosieveinvesteringen.nl
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2010 |