menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2010 |
 
 
 
PBP-NL bepleit gemeentelijk vredesbeleid
 
Bericht van People Building Peace Nederland
 
4 maart 2010 - People Building Peace Nederland vraagt alle gemeenten om de komende vier jaar te gaan werken aan een lokaal vredesbeleid. Daarover is de dag na de raadsverkiezingen van 3 maart een brief verzonden aan de politieke partijen die bezig zijn om een nieuw college van BenW te vormen.
 
In de brief worden enkele praktijkvoorbeelden gegeven, maar PBP-NL dringt er met name op aan om, in samenspraak met de burgers/inwoners invulling te geven aan het idee van een ‘vreedzame gemeente'.
 
Ook kondigt PBP-NL aan op de Internationale Dag van de Vrede (21 september) een Lokale Vredesindex te zullen presenteren. Het is de bedoeling om daarmee van jaar tot jaar aan de hand van een aantal indicatoren na te gaan hoe een gemeente scoort op het punt van ‘vreedzaamheid'. De Lokale Vredesindex vormt een aanvulling op de reeds bestaande Global Peace Index die de vredesprestaties van landen laat zien.
 
De brief aan politieke partijen (PDF, opent in nieuw venster).
 
Website People Building Peace Nederland
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2010 |