menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2011 |
 
 
 
Paasmars 2011 in stralende zon
De effecten van uraniumverrijking en wapenproductie

 
Persbericht van VEDAN/Enschede voor Vrede
 
Foto's van Gerrit Frijstein onderaan.
 
Almelo, 25 april 2011 - Zo’n 100 mensen namen op PaasMaandag 25 april deel aan de jaarlijkse Paasmars voor vrede en ontwapening die dit jaar in Almelo werd gelopen. De demonstratie begon om 12.00 uur met een groet vanuit Gronau waar één van de 11 Duitse Paasmarsen werd gelopen.
 
Een tweede inleiding richtte zich tegen de studierichting vrede en veiligheid waarmee ook het Regionaal Opleidings Centraal van Twente zich aan Defensie heeft verbonden voor het opleiden van aankomend militairen die volgens internationale verdragen vanwege hun leeftijd onder de 18 jaar onder het verbod op kindsoldaten zouden vallen. Überhaupt is het volgens de inleidster, José van Leeuwen, schrijnend om te zien hoe defensie via open dagen en onderwijspakketten jonge kinderen voor een baan bij de krijgsmacht tracht te interesseren terwijl zij nog geen weet hebben van waar het bij oorlogen werkelijk om gaat.
 
Vervolgens trok het gezelschap in een lange stoet dwars door de Almelose binnenstad waar vanwege het mooie zomerweer massaal aanwezige terrasbezoekers werden geconfonteerd met diverse spreuken zoals “Geen vrede met kernenergie” en “De een z’n brood is de ander z’n dood”.
 
Bij de voormalige Urenco-ingang aan de Planthofsweg, tegenwoordig die van de Urenco dochters Enrichment Technology en Aeronamic, hield de stoet weer even halt en vertelde Frank Slijper van Campagne tegen Wapenhandel over de rol van Almelose bedrijven als Aeronamic en VDL Enabling Systems bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Niet alleen verdienen zijn miljoenen aan deze nieuwe gevechtsvliegtuigen waarvan sommige zijn besteld door het Turkse en Israëlisch leger die ze ongetwijfeld zullen gebruiken in hun asymmetrische oorlog met de Koerdische en Palestijnse bevolking, beide bedrijven lobbyen ook sterk om de Nederlandse deelname in het project gaande te houden hoewel eigenlijk niemand kan uitleggen waarom Nederland mee zou moeten blijven doen in dit miljarden verslindende bedrijf.
 
Vervolgens spraken Ab Bos en Gerda Minkjan over de wijze waarop de regio feitelijk een vliegveld krijgt opdrongen zonder dat iemand uit kan leggen hoe dat zou kunnen renderen. Daarbij werd ook nog kort ingegaan op het mogelijke militaire medegebruik van het te heropenen vliegveld Twente.
 
De laatste stop was Urenco waar Dirk Bannink van het Landelijk Platform Tegen Kernenergie inging op de rol van Urenco in de hele kernenergieketen en hoe Urenco haar marktsegment in de wereld van de uraniumverrijking fors uitbreidt. Tot slot herdacht Tiny Hannink de slachtoffers van de kernrampen van Tsjernobyl (vandaag 25 jaar geleden) en van Fukushima (anderhalve maand geleden).
 
Een kleine delegatie reisde vervolgens nog door naar Gronau om aan het einde van de daargelopen Paasmars een groet vanuit de Paasmars in Almelo over te brengen.
 
Contactinfo Enschede voor Vrede
 

 
Paasmars
Muziek van o.a. Mladen Dimitrov.
 
Paasmars
 
Paasmars
Eén van de sprekers, José van Leeuwen
 
Paasmars
De demonstratie door Almelo.
 
Paasmars
 
Paasmars
 
Paasmars
Vergeefs werd geprobeerd een kernwapen terug te bezorgen bij Urenco.
 
Paasmars
 
Paasmars
Tot slot: soep met brood.
 
Paasmars
 
Foto's © 2011 Gerrit Frijstein. Grote versies op te vragen via de redactie
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2011 |