menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2011 |
 
 
 
Veteranendag
 
Den Haag, 26 juni 2011 - Veteranendag was regenachtig, waardoor een aantal evenementen in het water viel. De manifestatie op het Malieveld werd echter goed bezocht.
 
Naast een eerbetoon aan de veteranen, is Veteranendag zeker ook een stukje propaganda voor het militaire apparaat. Des te vreemder dat een zeer bescheiden 'tegengeluid' van een enkel geweldloos protest wederom nauwelijks getolereerd wordt en de Haagse politie letterlijk probeerde het protest aan het zicht te ontrekken.
 
Onder de foto's de klacht hierover van de demonstrante.
 
protest
De demonstrante voor de toegang tot het Malieveld.
 
de prins
Prins Willem Alexander maakte een rondgang over het Malieveld
 
protest ingekapseld
Toen de prins de uitgang naderde, werd het protest ingekapseld.
 
de prins reageert
De prins reageert op de leuzen van de demonstrante.
 
veteranenshhop
De T-shirts in de Veteranenshop.
 
veteranenshhop
 
VN-post
 
Op de foto voor F16
Op de foto voor een F16.
 
Jongens en wapens
 
Tankgeshut
 
Op de foto
 
Bivak
 
Landingsvaartuigen
Landingsvaartuigen.
 
Foto's © 2011 Boyd Noorda. Grote versies en andere foto's op aanvraag via Socia Media
 

 
Betreft: klacht politieoptreden tijdens eenpersoonsprotest op Veteranendag
bij Malieveld te Den Haag 25-06-2011.


Den Haag 26-06-2011

Geachte heer van Aartsen,

Opnieuw voel ik mij genoodzaakt een klacht in te dienen over de wijze
waarop politie Haaglanden optreedt ten aanzien van het recht op
demonstratie- en vrije meningsrecht.


Zaterdag 25 juni tijdens Veteranen dag is het grondwettelijk recht op vrije
meningsuiting weer eens stevig onder vuur komen te liggen.

Ik stond bij de in/uitgang van het Veteranendagterrein op het Malieveld te
praten met een agent van politie Rijswijk die op deze dag leiding gaf aan
het team van agenten in burger. Ik had hem net verteld over de onterechte
(ook volgens de klachtencommissie) arrestatie van vorig jaar waar ik werd
gearresteerd voor zogenaamde ordeverstoring, toen ik werd aangesproken werd
door een agent die zich niet wilde voorstellen met naam maar op verzoek
zijn kledingnummer 6080 gaf. Hij vertelde mij dat ik wederom gearresteerd
zou worden als zich eenzelfde situatie zou voordoen als vorig jaar. Ik
meldde dat deze arrestatie in een klachtafhandeling hierover in mijn
voordeel had uitgepakt en dat zijn melding dus ongeoorloofd was. Ik vroeg
hem of het wel in orde was als ik ‘leve Willem Alexander’ zou roepen.
Hij zei dat dat geen probleem was. Daarmee kom ik bij de kern van deze
klacht; hier is dus duidelijk selectieve beoordeling van inhoud van protest
aan de orde. Een zaak waar, gelukkig, niet de politie over gaat
(normalerwijze).  (strafbare uitingen als beledigingen e.d. uiteraard
daargelaten).

Valse beeldvorming en criminalisering

Vorig jaar is mij ten laste gelegd; ´De orde verstoren door zodanig geluid
voort te brengen dat anderen daarvan hinder ondervinden´. Met de
bevestiging van de agent dat ik wel ‘leve Willem Alexander’ maar niet
een tekst als ‘géén bloed voor olie’ o.i.d. mag roepen duidt erop dat
de politie c.q. overheid kritisch geluid maar al te graag de mond wil
snoeren. Dat het in deze niet gaat over overlast ten aanzien van het geluid
maar ten aanzien van de boodschap aangaande overheidsbeleid. Daar bovenop
wordt steevast naar de media gemeld dat het bij dit soort inhoudelijke
protesten zou gaan over ‘ordeverstoring’ daarmee de boodschap en de
boodschapper in discrediet brengend. Twee voorbeelden van valse
voorstelling van zaken vorig jaar:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1394353.ece/70.000_bezoekers_op_
Veteranendag De politie hield een vrouw aan voor het verstoren van de
openbare orde. Zij probeerde bij de stoet te komen, wat omstanders stoorde.

http://nos.nl/artikel/167578-70000-bezoekers-op-veteranendag.html
Volgens de politie was de sfeer prima en was er nauwelijks een wanklank.
Een vrouw werd opgepakt omdat ze zich hinderlijk zou hebben gedragen.

Situatie bij vertrek prins Willem Alexander

Vlak voor de prins met gevolg vertrok vormde zich om mij heen een cordon
van agenten die daarmee de teksten uit beeld probeerden te krijgen.
Aangezien deze aan een hengel waren bevestigd kon ik deze tot zo’n 3
meter omhoog schuiven waardoor deze toch te lezen waren. Teksten;
‘Veteranen, bloed, zweet en tranen’, Elke dag Veteranendag’,
‘géén slachtoffers meer voor grondstoffenoorlogen’, ‘Veteranendag =
overheidspropaganda om soldaten te werven voor grondstoffenoorlogen’ en
‘geen bloed voor olie’.

U bevond zich in de nabijheid van de prins en was zodanig getuige van deze
absurde situatie.

Eerder op de dag langs de route werd ik tweemaal door een agent benaderd
met de vraag mij te legitimeren. Toen ik melde dat me dat niet nodig leek
en mijn naam noemde was dat voldoende. Heel nadrukkelijk meldde een van de
agenten dat er niets op de teksten was aan te merken en dat het dus in orde
was. Op zich gaan agenten niet over de inhoud van een meningsuiting en kan
slechts een rechter hier achteraf over oordelen.

Mijn indruk is dat in essentie de reden van de inperking is geweest dat de
prins en overige gezagsdragers in de buurt waren en ik wil hier krachtig
tegen protesteren. De vrijheid van meningsuiting wordt niet bepaald door de
aanwezigheid van gezagsdragers, autoriteiten, etc. Sterker nog protest,
vrije meningsuiting is vaak juist op hen gericht, en volledig legitiem en
toegestaan, mits hierbij geen risico’s zijn voor de openbare orde, de
veiligheid, het verkeer en de volksgezondheid. Het zal volledig duidelijk
zijn dat mijn, eerder al toegestane, eenpersoonsprotest geen van
bovenstaande zaken in gevaar bracht. De prangende vraag is dus waarom de
Haagse politie op bevel van militair personeel toch ingreep.

Veiligheid kroonprins

Al meerdere keren heb ik me bezorgd gemaakt en deze zorg ook uitgesproken
richting politie over de veiligheid van gezagsdragers omdat de focus
zodanig gericht is op het inhoudelijke protest dat naar mijn indruk er niet
afdoende gelet wordt op de daadwerkelijke fysieke veiligheid. Zo ook
gistermiddag.  Ik kreeg een heel cordon politieagenten om mij heen en
daarmee werd in mijn ogen de politie inzet ten behoeve van mogelijk wél
risicovolle situaties ondermijnd. Dit terwijl de politie bekend is met mijn
demonstraties en ook weet dat die te allen tijde geweldloos zijn. Politiek
confronterend maar nooit bedreigend, gevaarlijk of orde verstorend.

Cynische reactie tav Veteranen van agent

Toen ik van het Buitenhof richting Malieveld liep kwam ik ter hoogte van de
Franse ambassade bij de bushalte een groep agenten tegen. Een van de
agenten wilde de teksten lezen en ik raakte met hem in gesprek. Ik ben
hevig geschokt door zijn respectloze houding tav Veteranen. Hij stelde dat
ze er toch zelf voor kiezen en goed betaald worden. Dat het gerechtvaardigd
is om grondstoffen weg te halen uit oorlogsgebieden. Ik ben blij dit soort
geluid van agenten niet vaak te horen.

Concreet wil ik de volgende klachten neerleggen wegens:

·Het dreigen met arrestatie als ik inhoudelijk protest zou laten horen
·Het ontnemen van het zicht op de protestteksten
·Het criminaliseren van mijn protest door een politiecordon om mij heen
te zetten alsof ik een gevaarlijke crimineel ben. (terwijl het
tegenovergesteld bekend is)
·Het zich bemoeien van een agent met de inhoud van een legitiem
eenpersoonsprotest.
·Het sommeren om mij te legitimeren. (zoals bekend is ook in de Wet op de
uitgebreide Identificatieplicht demonstreren op zichzelf geen legitieme
reden om identificatie te eisen).

Met vriendelijke groet,
In afwachting van uw antwoord,

Mevrouw E. Leijten

 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2011 |