menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2012 |
 
 
 
NATO Game Over
800 activisten uit heel Europa sluiten NAVO-hoofdkwartier

 
Persbericht van Vredesactie
 
NAVO Brussel, 1 april 2012 - Rond twee uur deze middag verzamelden 800 vredesactivisten uit meer dan tien Europese landen bij het NAVO-hoofdkwartier in Evere. Zo'n 500 mensen probeerden geweldloos de NAVO-terreinen te betreden. Een twintigtal actievoerders slaagde erin het militair domein binnen te gaan. De zone rond de NAVO werd met rood-wit lint afgebakend. 483 mensen, waaronder ook enkele Nederlanders, werden administratief aangehouden. Tegenover de hoofdingang van het NAVO-hoofdkwartier juichten 300 supporters de interventieteams toe.
 
Waar vrede op het spel staat, is geweldloze interventie immers noodzakelijk. Een militaire alliantie zoals de NAVO, van een selecte club landen die wereldwijd oorlog voert, die kernwapens bezit en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede.
 
Op 20 en 21 mei komen in Chicago de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO samen. Met de geweldloze interventie gaven de vredesactivisten een duidelijke boodschap: de NAVO creŽert meer problemen dan ze oplost.
 
arrestanten bij hek Burgerlijk ongehoorzaam
 
NATO GAME OVER is een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. We begaan een wetsovertreding om een groter misdrijf te stoppen. We worden daarin gesteund door het internationaal recht. Delegaties uit tien Europese landen namen aan de actie aan. Allen hebben ze een duidelijke boodschap aan de staatshoofden en regeringsleiders die op 20 en 21 mei samenkomen op een NAVO-top in Chicago: wij willen geen rakettenschild, geen NAVO-soldaten in LibiŽ of Afghanistan, geen nutteloze en gevaarlijke kernwapens in ons land.
 
arrestant Stop militair interventiebeleid
 
NAVO-baas Rasmussen wil in Chicago de prioriteiten vastleggen voor de verdere uitbouw van een militair interventie-apparaat. De oorlog in Afghanistan toont ons de grote mislukking van dit denken. In LibiŽ gebruikt de NAVO de 'responsibility to protect' als excuus voor regimeverandering. Een jaar later laat de NAVO een gefragmenteerd land achter waar gewapende milities de plak zwaaien.
 
Kernwapens weg
 
Heikel punt op de agenda is het verdedigings- en afschrikkingsbeleid van de NAVO. Onder de titel NATO Deterrence and Defense Posture Review is de alliantie sinds de vorige grote top, in november 2010, op zoek naar 'de juiste mix van conventionele en nucleaire wapens'. De NAVO-lidstaten moeten het in Chicago eens worden over de toekomstige rol van de naar schatting 200 Amerikaanse tactische kernwapens die nog steeds in vijf Europese landen gestationeerd zijn. De NAVO-bureaucratie schijnt liefst alles bij het oude te laten. Nochtans hebben de tactische kernwapens geen enkel militair nut meer en bestaat voor de verwijdering ervan een groot maatschappelijk draagvlak. In Chicago moet blijken of de NAVO afstand kan doen van het Koude Oorlog-denken. Als de NAVO vasthoudt aan haar huidige kernwapenstrategie blokkeert ze volgende stappen in wereldwijde nucleaire ontwapening.
 
Operatie NATO GAME OVER
 
arrestanten De geweldloze actie NATO GAME OVER is een onderdeel van de campagne OPERATIE NATO GAME OVER van Vredesactie en Action pour la paix. Met deze campagne probeert Vredesactie een democratisch debat af te dwingen rond de NAVO en de standpunten die onze regering vertolkt op de NAVO-top op 20 en 21 mei in Chicago.
Dat debat ontbreekt vandaag. Nochtans heeft ons NAVO-lidmaatschap grote gevolgen. Onze regering beslist mee ten oorlog te trekken in Afghanistan en LibiŽ. Het parlement geeft zonder fundamentele vragen groen licht. De Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel zijn nutteloos en gevaarlijk. Onze overheid reageert niet, ook al willen de meeste Belgen de kernwapens weg. Onze vertegenwoordigers bij de NAVO keuren het raketschild goed en gaan akkoord dat de Europese lidstaten daar mee voor betalen, zonder enig publiek debat.
 
Foto NAVO-poort: Boyd Noorda, Socia Media, foto's in het veld: Han Soete
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2012 |