Vredesduif met olijftak in snavel.

Uitzetting Seungchul ACTIE NU!

6-7-2017 De Zuid Koreaanse dienstweigeraar Seungchul Shin wiens asielverzoek in Nederland werd afgewezen, wordt a.s. maandag 10 Juli 's avonds om 9 uur worden uitgewezen. Hem wacht in Seoul een veroordeling tot 18 maanden gevangenis onder zeer slechte omstandigheden. Er bestaat geen alternatieve dienstplicht. Dienstweigeren is daar een misdaad. De mensenrechten worden daar met de voeten getreden.

 

Foto Seungchul op Ontmoetingsdag Vredesbeweging

De rechter heeft het IND oordeel dat Seungchul's gewetensbezwaren niet berusten op een 'diepgewortelde overtuiging' bevestigd. Hoger beroep bij de Raad van State is aangetekend en een voorlopige voorziening om dit beroep in Nederland te mogen afwachten is aangevraagd. Maar onderwijl werd de uitzettingsprocedure al gestart. Hiertegen moet geprotesteert worden!

Actie! NU! 1. Stuur aan briefkaart aan Seungchul! 2. Onderschrijf de petitie!

1. Stuur direct een kaart naar Seungchul Shin


Betuig hem je steun /wens hem het beste /zeg iets over je eigen inzet tegen militarisering/ of gewoon iets aardigs en van harte...
De kaart meteen op de post doen want anders is Seungchul al vertrokken. Het adres is:
Seungchul Shin, p.a. DC Rotterdam, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam.
Er moet een afzender met adres op staan!

2. Onderschrijf de onderstaande petitie vanuit de Nederlandse de Vredesbeweging


Wij zijn ervaren mensen uit de vredesbeweging, velen van ons zelf dienstweigeraars, en kunnen uit onze achtergrond goed oordelen over gewetensbezwaren.

Wij weten allen dat de straf voor dienstweigering in Korea onevenredig zwaar is vergeleken met Westerse maatstaven.

De rechter formuleerde dat de gedachten van Seungchul Shin 'onuitgekristalliseerd' op papier waren gezet. Wij zijn van mening dat je niet van een 23-jarige Koreaanse dienstweigeraar kunt verwachten dat zijn gedachten uitgekristalliseerd zijn. Behalve zijn jonge leeftijd, bevindt hij zich bovendien in een lastige situatie als vluchteling in Nederland in buitengewone omstandigheden en op gronden die in zijn land van herkomst een minder lange en gearticuleerde geschiedenis hebben dan bij ons in het Westen.

Op grond van onze gesprekken met Seungchul Shin zijn wij tot de conclusie gekomen dat de gronden waarop hij asiel heeft aangevraagd, te weten gewetensbezwaren tegen vervulling van de militaire dienstplicht, wel degelijk oprecht zijn!

Als vredesbeweging hebben wij een traditie om dienstweigeraars waar ook ter wereld te ondersteunen omdat dienstweigering een geweldloos middel bij uitstek is om oorlogen te voorkomen of te beŽindigen. Met name in Korea is de situatie nijpend.

Wij doen daarom een dringend beroep op de rechter vanuit een breder perspectief op internationaal humanitair recht om Seungchul Shin zijn asielverzoek te honoreren.

De petitie werd opgesteld op de Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging (10 juni 2017) en toen ondertekend door 35 (kader-)leden van 16 verschillende lokale en landelijke vredesorganisaties.

DEZE PETITIE ONDERSCHRIJVEN kan door nu direct een e-mail te sturen naar: info@vredesbeweging.nl
onderwerp: 'petitie', en inhoud:
"Ik onderschrijf de petitie van de ontmoetingsdag." En vervolgens:
(datum), (naam), (woonplaats), (eventueel maatschappelijke functie), (eventueel vredesorganisatie).

------------------
Zie ook eerder berichten over Seungchul
http://vredessite.nl/nieuws/korea_1182.html
http://vredessite.nl/nieuws/dienstweigering_1152.html

Oproep van: Vredesbeweging Pais/Supportteam Seungchul