Vredesduif met olijftak in snavel.

Peace-on-Posters-on-Peace

21-9-2016 Het Vredespaleis heeft een unieke collectie vredesaffiches. Sommige hebben een directe relatie met de Vredesbeweging uit het begin van de 20ste eeuw. Deze beweging bestond uit internationalisten, pacifisten, staatshoofden en politici van over de hele wereld. Een deel ervan is tot 28 november tentoongesteld in Den Haag.

 

De tentoonstelling is in De Affiche Galerij in het tramstation Spui (Grote Marktstraat 58) in Den Haag en vrij toegankelijk.

De tentoonstelling begint met de feestelijkheden rondom de opening van het Vredespaleis in 1913. De poster uit 2004 herinnert ons vervolgens aan de gift van 1,5 milioen dollar die Andrew Carnegie beschikbaar stelde voor de bouw van de Tempel voor Arbitrage en haar Bibliotheek. De Vrije Zee (Mare Liberum) rechtsideeŽn van Hugo de Groot zijn op twee posters terug te vinden.

Een andere serie verbeeldt verschillende anti-oorlogs sentimenten. Deze series tonen het belang van het realiseren van een vredige maatschappij waarin eenieder van goede medische voorzieningen, veiligheid en welvarendheid geniet. De waarde van mensenrechten en vrijheid, het belang van internationale politieke samenwerking en de Verenigde Naties is hier op verschillende manieren weergegeven

De posters over het 'European Recovery Plan (ERP) - ook bekend als het Marshall Plan - leggen de nadruk op de financiŽle hulp voor de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Deze hulp heeft bijgedragen aan de vredige betrekkingen die de Europese landen sindsdien met elkaar onderhouden.

21-9-2016