Vredesduif met olijftak in snavel.

Afghaanse meisjes

20-10-2017 Pogingen van de Afghaanse regering en internationale donoren om meisjes naar school te krijgen, blijven tekortschieten, volgens Human Rights Watch. Zestien jaar nadat de Amerikaanse interventie in Afghanistan de Taliban van de macht verdreef, gaat nog steeds naar schatting twee derde van de Afghaanse meisjes niet naar school.

 

In zijn rapport "I Won't Be a Doctor, and One Day You'll Be Sick" - Girls' Access to Education in Afghanistan beschrijft de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) hoe de veiligheidssituatie in Afghanistan achteruitgaat, terwijl internationale donoren zich afkeren van het land. Tegelijkertijd stagneert het aantal meisjes dat naar school gaat. HRW sprak met 249 meisjes in de provincies Kaboel, Kandahar, Balkh en Nangarhar die hun school niet konden afmaken.

 

Meisjesonderwijs wordt door internationale donororganisaties en de Afghaanse regering vaak neergezet als een succesverhaal, zegt HRW. De doelstelling om alle meisjes naar school te laten gaan, is echter nog lang niet gehaald. Ongeveer 3,5 miljoen kinderen gaan niet naar school, in 85 procent van de gevallen gaat het om meisjes. Slechts 37 procent van de Afghaanse tienermeisjes kan lezen en schrijven, terwijl dat bij jongens 66 procent is.

 

Er zijn ook minder meisjes- dan jongensscholen en in de helft van alle provincies maken vrouwen minder dan 20 procent van de leerkrachten uit. Dat is een ernstige culturele barrière voor meisjes uit gezinnen die niet accepteren dat hun dochter les krijgt van een man. Veel kinderen wonen bovendien te ver van school. Ongeveer 41 procent van de scholen werkt niet eens vanuit een eigen gebouw, maar vanuit tenten of gewoon onder de bomen of in privé-woningen. Waar er wel een gebouw is, ontbreekt het meestal aan water en wc's, wat eveneens een extra belemmering vormt voor meisjes.

 

Meisjes worden daarnaast ook huisgehouden omdat hun omgeving weinig waarde hecht aan onderwijs voor meisjes. Een derde van alle meisjes in Afghanistan trouwt voor ze achttien jaar oud zijn. Eenmaal verloofd of gehuwd, stoppen ze met school.

 

Daar staat tegenover dat er ook wel ouders zijn die er alles aan doen om hun dochters op school te krijgen. HRW sprak met ouders die verschillende steden bezochten en zelfs het land doortrokken om een school voor hun dochters vinden. Hun oudere broers werkten illegaal in Iran om het schoolgeld voor hun zussen te verdienen.

 

Human Rights Watch report: "I Won't Be a Doctor, and One Day You'll Be Sick"

 

Deze bijdrage is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 België licentie

Bron: De Wereld Morgen