Vredesduif met olijftak in snavel.

Politie-missie Afghanistan

11-10-2010 Vrouwen voor Vrede heeft kritiek op de de voorgenomen politie-missie naar Afghanistan. Zij heeft daarover onderstaande brief naar kamerleden van CDA, D'66, Groen Links en PvdA gestuurd.

 

De vereniging Vrouwen voor Vrede heeft grote bezwaren tegen het sturen van een politie-missie naar Afghanistan. Uiteraard is het belangrijk dat de veiligheid in dat land versterkt wordt. Maar zolang de overheid in Afghanistan nog zo corrupt is, en de opgeleide politieagenten fungeren als para-militairen, zal het opleiden van politie alleen maar tot meer geweld leiden.

Het verzoek tot het opleiden van politie is ook niet gedaan door de Afghanen zelf, maar komt van de NAVO. Pas als er vanuit de Afghaanse samenleving zelf een verzoek wordt gedaan om hulp bij het opleiden van niet-corrupte politie, zou onze regering hier - onder strikte voorwaarden - positief op kunnen reageren.

Er zijn nog zoveel landen die hulp kunnen gebruiken, en waar de regering wel de corruptie bestrijdt. Daar kunnen we helpen om een stabiele samenleving te bevorderen door civiele vredeswerkers. Als we ons Nederlandse ontwikkelingsgeld willen inzetten voor de strijd tegen misdaad en corruptie, zouden we moeten kiezen voor landen waar meer stabiliteit is en geen oorlog en waar het regime de strijd tegen de corruptie serieus neemt. In Afghanistan is duidelijk aan geen van deze minimale voorwaarden voldaan.

Vrouwen voor Vrede hoopt daarom dat U tegen het sturen van een politie-missie naar Afghanistan zal stemmen. We wensen u veel wijsheid toe.

Alleen van GroenLinks werd tot dusverre en inhoudelijke reactie ontvangen. Die luidt:

U geeft aan tegen het plan van de politietrainingsmissie in Afghanistan zijn. Ook GroenLinks maakt zich zorgen om de corruptie onder deAfghaanse militairen. Dit is echter juist de reden waarom wij voor een politietrainingsmissie zijn. GroenLinks heeft altijd gezegd Afghanistan te willen helpen en niet in de steek te willen laten.
Wij geloven alleen niet dat de opties die ons voorheen waren voorgelegd door de regering, de Afghaanse bevolking echt helpen en de Afghaanse problemen oplossen.
Daarbij is het terugdringen van de corruptie een belangrijk onderdeel. Afghanistan krijgt met de Europese politietrainingsmissie zelf de mogelijkheid de veiligheid van haar bevolking te verbeteren/garanderen.

EUPOL is van plan 5 regionale trainingscentra op te zetten van waaruit getraind wordt. Het zou kunnen dat één van die centra in Uruzgan is. In dat geval zouden ook Nederlandse trainers en beveiligers daar terecht kunnen komen.

Verder zegt u dat we ons moeten inzetten in landen waar het stabieler is. Voor ons is het allebei belangrijk. Het feit dat corruptie een rol speelt mag ons er niet van weerhouden om de Afghanen te helpen. Hetzelfde geldt wat ons betreft voor de besteding van ontwikkelingshulp.+

Bron: Nieuwsbrief VvV, sept./okt. 2010