Vredesduif met olijftak in snavel.

Afghanistan actie

2-5-2012 Nederland staat aan de vooravond van een belangrijk besluit. Gaat de Nederlandse regering de Amerikaanse pogingen steunen om de oorlog in Afghanistan tot 2014 voort te zetten. Het Afghanistan Initiatief vraagt vredesorganisaties dringend om op korte termijn in actie te komen.

 

Nederland staat aan de vooravond van een belangrijk besluit. Moet de Nederlandse regering zich inzetten voor een politieke oplossing in Afghanistan om een eind te maken aan de oorlog, die in feite het land nu al dertig jaar teistert en die meer dan een miljoen Afghanen het leven heeft gekost ? Of moet de Nederlandse regering steun geven aan de Amerikaanse plannen om de oorlog in Afghanistan tot minstens 2024 voort te zetten.
Zonder dat er in Nederland een behoorlijke discussie over werd gevoerd heeft de regering-Rutte voor dit tweede alternatief gekozen. Op 20 mei aanstaande zal de Nederlandse regering op de NAVO-top in Chicago melden hoeveel miljoen wij jarenlang aan het nieuwe Amerikaanse oorlogsproject willen bijdragen. Het Afghanistan Initiatief vraagt de Nederlandse vredesorganisaties op korte termijn in actie te komen.


Eind 2014 zal er een einde komen aan het mandaat van de VN Veiligheidsraad, dat de inzet van buitenlandse troepen in Afghanistan regelt. Het is van groot belang om de resterende twee en een half jaar tot eind 2014 te benutten voor een proces van onderhandelingen over een politieke regeling die tot vrede leidt. De gezaghebbende denktank International Crisis Group is recentelijk met een uitgewerkt voorstel gekomen om op initiatief van de Verenigde Naties de verschillende Afghaanse partijen in het conflict en de direct betrokken buurlanden (Pakistan, Iran, India etc) rond te tafel te krijgen. Nederland moet zich voor dit vredes-project inzetten.


De Amerikaanse regering meent echter dat haar belangen het best zijn gediend door aan te sturen op een nieuwe tienjarige oorlog (2014-2024) in Afghanistan, en dan voornamelijk van Afghanen tegen Afghanen. In grote haast wordt hiertoe onder Amerikaanse regie een enorme Afghaanse strijdmacht (leger en oorlogspolitie) opgebouwd van 350.000 man. Bovendien zal na 2014 naast de CIA een Amerikaanse troepenmacht van naar schatting 25.000 commando's in Afghanistan op Amerikaanse bases achterblijven om de voortgaande oorlog te plannen, de Afghanen te instrueren, luchtsteun te geven en daar waar nodig geacht zelf aan de strijd op de grond deel te nemen. De Verenigde Staten menen nog twaalf jaar in Afghanistan te kunnen blijven op basis van een te sluiten akkoord met de corrupte Karzai-regering die indertijd door hen zelf aan de macht werd gebracht.


Omdat dat enorme Afghaanse leger niet te betalen is werd besloten dat deze troepenmacht mogelijk na enkele jaren zal worden teruggebracht naar 230.000 man. Volgens de Amerikaanse regering zal aanvankelijk 6,2 miljard dollar per jaar nodig zal zijn, na de afslanking 4,1 miljard dollar (3 miljard euro), waarvan het Karzai-bewind 0,5 miljard moet betalen, de Verenigde Staten 1,8 miljard, terwijl haar bondgenoten eveneens jaarlijks 1,8 miljard bijeen zullen moeten brengen.
Ondertussen zal er na 2014 nauwelijks geld beschikbaar zijn voor de voortgaande financiering van de vele ontwikkelingsprojecten in Afghanistan die de Afghaanse bevolking een betere toekomst moeten geven.

Minister-president Rutte heeft verklaard dat hij op de NATO-top van 20 mei bekend zal maken hoeveel Nederland jaarlijks aan het Amerikaanse oorlogs-project bij wil dragen. Enkele dagen eerder, op donderdagavond 15 mei aanstaande , vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de komende NAVO-top plaats. Wij vragen U om voor 15 mei in een schrijven aan de Kamerfracties van de partijen Uw verontrusting kenbaar te maken, hen op te roepen geen belastinggeld voor dit projekt beschikbaar te stellen en er op aan te dringen dat Nederlandse financiŽle steun slechts zal worden ingezet voor ontwikkelingsprojecten. Onderaan dit bericht vindt U de adressen.

E-mail adressen van Tweede Kamerfracties:
Socialistische Partij: HvBommel@sp.nl
Partij voor de Dieren: esther.ouwehand@tweedekamer.nl
Partij van de Arbeid: d.samsom@tweedekamer.nl, f.timmermans@tweedekamer.nl
Groenlinks: Jolande Sap j.sap@tweedekamer.nl
Christen Unie: a.slob@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl
GVP: C.vdStaaij@tweedekamer.nl
D66: a.pechtold@tweedekamer.nl
CDA:h.ormel@tweedekamer.nl
VVD: s.blok@tweedekamer.nl
PVV: g.wilders@tweedekamer.nl
h.brinkman@tweedekamer.nl


Het Afghanistan Initiatief bestaat uit personen van verschillende politieke partijen en uit mensen uit de vredesbeweging. E-mail: afghanistaninitiatief@gmail.com

Sietse Bosgra, 2-5-2012