Vredesduif met olijftak in snavel.

Vrouwen in Afghanistan

25-11-2014 Uit een Oxfam Novib-rapport blijkt dat Afghaanse vrouwen systematisch worden uitgesloten van vredesonderhandelingen en gesprekken over de toekomst van Afghanistan. Bereikte verbeteringen in de positie van vrouwen zouden zo in de onderhandelingen weer kunnen worden opgeofferd. Dit ondermijnt de kansen op duurzame vrede en bedreigt de vooruitgang in de mensenrechtensituatie.

 

In het rapport Behind Closed Doors inventariseerde Oxfam 23 bekende vredesoverleggen tussen de Taliban, de Afghaanse overheid en de internationale gemeenschap sinds 2005. Bij niet één overleg tussen Taliban en de internationale gemeenschap was een Afghaanse vrouw aanwezig. Bij gesprekken tussen de Afghaanse overheid en de Taliban was slechts twee keer een vrouw aanwezig.

 

Jorrit Kamminga, Oxfam Novib beleidsmedewerker en auteur van het rapport: 'Als vrouwen geen actieve rol krijgen, zullen de vrouwen weggedrukt worden in armoede en rechteloosheid. Dat zou een bittere erfenis zijn van deze oorlog in Afghanistan.'

 

Kamminga keerde dit weekend terug uit Afghanistan: 'Vrouwen worden nog steeds als ruilmiddel gebruikt om conflicten tussen families te vereffenen. Het geweld dat vrouwen ondergaan is ongekend. Wetten die vrouwen moeten beschermen staan onder druk en de quota voor vrouwen in het parlement dalen. Deze verslechtering staat in schril contrast met de beloften van de Westerse landen die 13 jaar geleden intervenieerden in Afghanistan, namelijk dat de positie van vrouwen verbeterd zou worden.'

 

Met een groeiende kans op nieuwe vredesonderhandelingen onder de nieuwe Afghaanse regering, vreest Oxfam Novib bezorgd dat een duurzaam vredesakkoord niet mogelijk zal zijn, als vrouwen niet een plek krijgen in de onderhandelingen.

 

'De vooruitgang die we hebben gezien voor vrouwen op alle niveaus is nog steeds heel kwetsbaar. De internationale gemeenschap en de Afghaanse regering moeten niet achter gesloten deuren het lot van vrouwen bezegelen, maar hen alle ruimte geven om een leidende rol te spelen in de toekomst van Afghanistan.'

Persbericht Oxfam Novib