Vredesduif met olijftak in snavel.

Ander Nieuws week 8

16-2-2015 Tweewekelijkse selectie van ander nieuws, gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'. In deze editie met o.a.:
- Houd de militaire hulpprogramma's van het Pentagon in toom
- Wat is gebeurd met IsraŽl's "ijzeren vuist"?
- Vijf redenen waarom Congres Obama's oorlog met ISIL moet afwijzen
en nog meer 'ander' nieuws uit het Midden-Oosten.

 

Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.

De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.

==========================

Vertaald bericht:

Houd de militaire hulpprogramma's van het Pentagon in toom
Het toenemend aantal militaire hulpprogramma's dat wordt gecontroleerd door het Pentagon is bijzonder zorgwekkend. Het was de gewoonte dat programma's voor militaire en politionele hulp onder het gezag stonden van het ministerie van buitenlandse zaken, dat daarvoor een goed uitgewerkt stelsel van wetgeving en procedures tot zijn beschikking had. De programma's van het Pentagon zijn veel minder onderhevig aan politieke of publieke discussie. Voor de hand ligt dat ze eerder gebaseerd zijn op puur militaire overwegingen dan op bredere doelen van buitenlandse of mensenrechtenpolitiek. Bovendien schieten ze vaak zelfs in militair opzicht tekort, zoals het voorbeeld van Irak laat zien.

De belangrijkste ontvangers van het grootste militaire hulpprogramma (Sectie 1206) in 2014 waren Yemen, Niger en Kenia. Er zijn ernstige zorgen over het gedrag van landen die wapens en training van de VS ontvangen op basis van Sectie 1206. Het ministerie van buitenlandse zaken noemt martelingen en executies zonder vorm van proces als belangrijke problemen in Kenia en Burundi en in de afgelopen jaren pleegden door de VS getrainde militairen een coup in Mali. Bahrein was voorafgaand aan de gewelddadige repressie van de democratiseringsbeweging daar een belangrijke ontvanger van deze militaire hulp.

Lees het hele artikel van William Hartung in The Huffington Post (VS), 9 februari 2015

==============================

Onvertaalde berichten:


Wat is gebeurd met IsraŽl's "ijzeren vuist"?
We mogen de politiek dankbaar zijn voor het binnen de perken houden van een uitbarsting aan de grens van IsraŽl met Hezbollah. Maar dat zou volgende keer wel anders kunnen zijn.
Open Democracy (VS), 12 februari 2015


Vijf redenen waarom Congres Obama's oorlog met ISIL moet afwijzen
De regering-Obama wil een stempel "goedgekeurd" op haar onverstandige, onbeperkte en ongeoorloofde nieuwe oorlog in het Midden-Oosten - maar moet die niet krijgen.
Foreign Policy in Focus (VS), 11 februari 2015


Reactie op westers interventionisme
Er was meer dan anderhalve eeuw van imperialistische ondernemingen en vernederende politiek in de regio voor nodig vůůr de volksmassa's in de moslim-wereld zich tot de godsdienst en de conservatieve religieuze leiders wendden als bronnen van verzet, mobilisatie en zelfrespect.
CounterPunch (VS), 9 februari 2015


Zaten de Saudi's achter '11 september'?
Beweringen dat Saudi-ArabiŽ achter de aanslagen van '11 september' zaten doen al sinds 2001 de ronde. Begin deze maand staken ze weer de kop op toen Zacarias Moussaoui, ťťn van de mannen die veroordeeld zijn als betrokkenenn bij het complot rond '11 september' de aantijgingen weer boven haalde.
Eric Margolis (VS), 7 februari 2015


Is de 'shock en awe' van ISIL schokkender vanwege ťťn slachtoffer?
De bevelhebbers van ISIL trokken de les uit de Amerikaanse invasie van Irak dat het gooien van zware bommen in het holst van de nacht niet erg effectief is, omdat de westerse bevolking er dan niets van merkt. Maar het verbranden van ťťn enkele piloot op video wordt op de hele wereld uitgezonden, en dan kunnen een paar duizend moordenaars zichzelf verzekeren van wereldwijde aandacht en een echte dreiging lijken.
Juan Cole in Informed Comment (VS), 5 februari 2015


Relaties tussen Egypte en VS door oude formule geregeerd
Meer dan dertig jaar lang werden de Egyptisch-Amerikaanse betrekkingen geregeerd door een formule die ooit door Mubarak tevoorschijn werd gehaald. Maar ondanks het vertrek van Mubarak hebben noch Washington, noch het Egypte van na de revolutie interesse in het veranderen ervan.
Ahram Online (Egypte), 5 februari 2015


De Afghaanse oorlog woedt nog steeds - maar nu door huurlingen gevoerd
De dood van drie Amerikaanse huurlingen door de hand van een geŁniformeerde soldaat van het Afghaanse leger in Kabul werpt aanzienlijke twijfels op over de recente proclamatie van president Obama dat de Amerikaanse gevechtsmissie in Afghanistan ten einde zou zijn.
The Nation (VS), 4 februari 2015


Mensen levend verbranden komt nog steeds voor
De meest recente gruweldaad van ISIL - publicatie van een video van een gevangen Jordaanse piloot die levend verbrand wordt - veroorzaakte veel discussie over deze specifieke vorm van barbarij. Dan is het de moeite waard om in de gaten te houden dat het met opzet levend verbranden van mensen ook op allerlei andere manieren gedaan kan worden - en ook daadwerkelijk wordt gedaan.
Glenn Greenwald in The Intercept (VS), 4 februari 2015


De Amerikaans-IsraŽlische moord op Imad Mughniyah
Hezbollah heeft altijd IsraŽl de schuld gegeven van de moordaanslag op Imad Mughniyah, ťťn van de leiders van de beweging. Maar kort geleden werd onthuld dat de moordaanslag in feite het product was van een nauwe samenwerking tussen IsraŽl en de Verenigde Staten.
Antiwar.com (VS), 4 februari 2015


IsraŽl en Libanon: derde oorlog op komst?
IsraŽlische operaties in Libanon worden vaak bepaald door binnenlandse IsraŽlische overwegingen, en hebben vaak als doel om een wankelende premier te steunen, of ťťn die zijn positie veilig wil stellen.
Informed comment (VS), 2 februari 2015


Yazidis nemen wraak op collaborateurs extremisten
Terwijl extremisten van ISIL langzaam uit Noord-Irak worden verdreven zijn leden van ťťn van de groepen die van hen te lijden hebben gehad - de Yazidis - begonnen wraak te nemen op streekgenoten die volgens hun zeggen met ISIL gecollaboreerd hebben.
Niqash (Iraq/BRD), 29 januari 2015


Grenzeloze ambities van Houthis in Yemen
Na jaren van vechten tegen een groter en beter georganiseerd leger ontwikkelden de Houthis zich van een rommelige regionale militie tot de meest effectieve gevechtsmacht in Yemen, en van een stam die geheel gericht was op plaatselijke doelen tot een ambitieuze partij.
Cairo Review of Global Affairs (Egypte), 29 januari 2015

16-2-2015