Vredesduif met olijftak in snavel.

Blad 't Kan Anders gestopt

9-12-2011 Na 34 jaar is het vredestijdschrift 't Kan Anders gestopt. Het verscheen eerst als blad van de Algemene Nederlandse Vredesactie en de Werkgroep voor Ekologie, Pacifisme en Socialisme.

 

Uit de fusie tussen de ANVA en de WEPS ontstond een nieuwe vereniging die dezelfde naam kreeg als het blad. Later volgde een samenwerking met de Actiegroep Van Zwaarden naar Ploegscharen, met in 1995 een volledige fusie. De vereniging 't Kan Anders verdween daarbij en de vereniging Pais verscheen. De naam van het blad bleef 't Kan Anders. Die naam bleef ook toen het Humanistisch Vredesberaad mede-uitgever werd en ook na fusie met het blad Haagse Vredeskoerier van het Haags Vredesplatform. Wel werd toen Vredeskoerier aan de naam toegevoegd.

In 2008 gingen de uitgevers van 't Kan Anders met nog 3 andere vredesorganisaties samen het nieuwe blad VredesMagazine uitgeven. 't Kan Anders werd toen in omvang en verschijningsfrequentie teruggebracht en kreeg vooral tot taak om het actuele nieuws bij de lezers te brengen. Die taak wordt nu overgenomen door VredesNieuws, het nieuwssysteem waarop u dit bericht leest. Daarnaast blijft het HVP een voortzetting van het blad uitgeven onder de naam Vredeskoerier. Dit blad zal via internet als pdf worden verspreid, maar kan aan mensen die geen toegang tot internet hebben ook per post worden toegezonden.+

9-12-2011