Vredesduif met olijftak in snavel.

Atoombasis veilig?

23-10-2010 Vredesactivisten zijn er de afgelopen maanden wederom in geslaagd diverse malen ongehinderd rond te lopen op de atoombasis Kleine Brogel in België. Ze slaagden er zelfs in een hangar binnen te dringen waar ondergronds kernwapens liggen opgeslagen

 

De actievoerders hebben naar eigen zeggen 15 van de 26 vliegtuighangars probleemloos benaderd. Daaronder bevinden zich acht van de in totaal elf bunkers die als kernwapenopslagplaats werden of nog steeds worden gebruikt. Tot hun eigen verbazing wisten ze zelfs binnen te dringen in één van de hangars die met een bunker is uitgerust. Ze hebben hun bevindingen gefilmd en het eindresultaat op YouTube gezet.

Ze maakten ook een foto in de hangar waar kernkoppen liggen opgeslagen. De foto op zich zegt niet zoveel omdat de bunker waar de kernkoppen liggen zich onder de grond bevindt. Maar het controlepaneel aan de wand geeft aan dat de bewuste hangar een ondergrondse bunker bevat. Door de aanwezigheid van een alarmsysteem konden de activisten de bunker zelf niet betreden.

Met de publicatie van de nieuwste bevindingen toont Vredesactie, waartoe de indringers behoren, aan dat het povertjes gesteld is met de beveiliging van de Navo-luchtmachtbasis Kleine Brogel, gelegen in Belgisch Limburg. Er is weliswaar bewaking, maar het terrein is dermate groot zodat je het eenvoudig kan betreden en ongestoord kan rondlopen. Op de basis liggen tien tot twintig kernwapens opgeslagen.

Nadat bomspotters eind januari 2010 een inspectie van een bunker in Kleine Brogel op film hadden gezet, ontstond een discussie in de internationale media over de veiligheid van deze kernwapens. Het ministerie van Defensie reageerde door te stellen dat de Bomspotters hoogstens een lege bunker hadden benaderd en dat de gevoelige zones op de basis beter bewaakt werden.

"Maar dit incident is veel erger. Het is de meest unieke stunt die actievoerders op een nucleaire basis uithaalden, ongezien in de wereld", zegt Hans M. Kristensen, nucleair expert van de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers. "België kan een telefoontje van de Amerikaanse overheid verwachten. Wij weten al langer dat Europese nucleaire bases niet aan onze veiligheidsnormen beantwoorden, maar dit incident slaat echt alles."

De NAVO beslist de komende maanden over haar nieuw Strategisch Concept en bijgevolg ook over de blijvende aanwezigheid van de opgeslagen Amerikaanse kernwapens in Europa, onder andere op de Nederlandse luchtmachtbasis Volkel. Met hun acties hoopt Vredesactie te bewerkstelligen dat de Belgische regering de kernwapens zelf opruimt. "Sinds het einde van de Koude Oorlog hebben de Amerikaanse tactische kernwapens in Europa geen enkel militair belang meer", aldus de vredesgroep.+

Bron: Ravage, 10-10-2010