Vredesduif met olijftak in snavel.

Teken tegen kernwapens

19-9-2014 Vredesbeweging PAX lanceert pal voor de Vredesweek het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens. Door 40.000 handtekeningen in te zamelen, wil PAX een nationaal verbod op kernwapens op de politieke agenda zetten. 'Dit is hét moment om het debat te voeren', zegt campagneleider Krista van Velzen.

 

Volgens PAX laten de huidige ontwikkelingen in de wereld zien hoe onbeheersbaar geweld soms is. Van Velzen: 'Verdere verspreiding van kennis en materiaal voor kernwapens maken de wereld alleen nog maar onveiliger. We vinden het daarom hoog tijd serieus werk te maken van nucleaire ontwapening. Een Nederlands verbod kan hier aan bijdragen.´

 

Van woorden naar daden
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de Nederlandse kernwapentaak beëindigen. 'Het is hoog tijd dit wettelijk vast te leggen en van woorden naar daden te gaan', benadrukt Van Velzen.

 

'Minister Timmermans heeft aangegeven alleen in NAVO-verband de kernwapentaak te willen stoppen. Hij doet alsof ontwapening alleen op die manier kan, maar dat is niet waar. Het staat Nederland vrij eenzijdig kernwapens te verbieden. Met het burgerinitiatief willen wij een nationaal verbod op de agenda van de Tweede Kamer zetten.'

 

Mondiale ontwapening dichterbij
In Nederland liggen twintig Amerikaanse kernwapens. De Verenigde Staten gaan deze wapens op korte termijn moderniseren, wat betekent dat er nieuwe, beter inzetbare kernwapens naar Nederland komen. Opiniepeilingen van onder meer het Rode Kruis, dat het Burgerinitiatief steunt, wijzen uit dat een meerderheid van de bevolking van kernwapens af wil. 'Er is geen steun onder de Nederlandse bevolking voor koude oorlog kernwapens, laat staan voor nieuwe', zegt Van Velzen. 'Deze massavernietingswapens zijn bedoeld om hele steden te vernietigen en duizenden mensen te doden. Het is een volstrekt onacceptabel wapen, dat bij gebruik catastrofale humanitaire gevolgen heeft. Met een nationaal verbod brengen we mondiale nucleaire ontwapening een stap dichterbij. 115 landen gingen ons al voor. Nederland kan en moet dit voorbeeld volgen.´

 

Steun van BN'ers en bestuurders

Op www.tekentegenkernwapens.nl kunnen Nederlanders boven de 18 jaar het burgerinitiatief tekenen. Bekende Nederlanders als Katja Schuurman, Jan Mulder, Abdelkader Benali en Hennie Vrienten deden dit al. Ook bestuurders als burgemeester Bert Blase van Vlaardingen, de voorzitter van de Protestantse kerk in Nederland ds. Karin van den Broeke en bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden zetten hun handtekening.

 

Vredesweek
Het Burgerinitiatief gaat van start aan de vooravond van de Vredesweek van 20 t/m 28 september. Het thema is dit jaar 'Wapen je met vrede'. Tijdens de Vredesweek organiseren de zeventig Ambassades van Vrede van PAX door het hele land heen tal van activiteiten waarbij mensen zich kunnen inzetten voor vrede: van feesten tot wandelingen, van debatten tot kerkvieringen. Ook gaan vele Ambassades de straat op om handtekeningen voor het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens in te zamelen.

19-9-2014