Vredesduif met olijftak in snavel.

Dienstweigeraar gemarteld

10-1-2010 Op 6 januari 2010 grepen agenten gewelddadig in tijdens een persconferentie van de groep "Solidariteitsinitiatief voor de gewetensbezwaarde dienstweigeraar Enver Aydemir." Deze werd op 24 december door de Turkse politie opgepakt en wordt nu in de militaire gevangenis gemarteld.

 

Aydemir was al eerder in 2007 aangehouden. Omdat hij weigerde een militair tenue aan te doen ondanks ernstige mishandelingen, werd hij wegens insubordinatie voor de rechtbank gebracht. Hij was toen zo ernstig toegetakeld dat de rechter hem vrij liet, mits hij zich maar bij zijn onderdeel meldde. Dat deed hij niet en hij dook onder. Op 24 december werd hij op een veerboot in de wateren van Istanbul op weg naar een conferentie voor gewetensbezwaarden aangehouden en overgebracht naar de militaire gevangenis van Maltepe, die berucht is om zijn folteringen.

Toen op 6 januari bekend werd dat Aydemir opnieuw werd gemarteld en met geweld gedwongen werd een militair tenue aan te trekken, organiseerden antimiltiaristische geestverwanten een persconferentie. De politie deed een inval en vorderde identiteitsbewijs voor alle aanwezigen, onder voorwendsel dat men ergens een mes had aangetroffen. Het was de opzet was de hele campagne te verstoren met een massa-arrestatie; het gebouw werd omsingeld door honderd agenten! Er werden 23 demonstranten opgepakt, ook door actie op straat, waarbij agenten zelfs vrouwen lastig vielen. 22 personen werden bijna 24 uur lang vastgehouden, omdat ze weigerden een voorgedrukt proces-verbaal te ondertekenen. Toen zij naar het gerechtshof werden overgebracht voor voorgeleiding voor een proces, werden ze door de omstanders met applaus onthaald. Nadat ze hun aanklacht hadden ontvangen, werden ze vrijgelaten. Dat is niet het geval voor Volkan SevinÁ die volgens de politie een wapen bij zich zou hebben, namelijk het mes dat aanleiding gaf voor het politieoptreden. SevinÁ had dit mes echter nog nooit gezien. De politie beschouwde hem bovendien als organisator van de persconferentie, die een "illegale bijeenkomst" zou zijn, want landsverraderlijk wegens de steun aan een dienstweigeraar.

De gevangenzetting van SevinÁ gaf aanleiding tot een grote demonstratie op 8 januari, waarbij anarchisten, feministen en antimiltaristen de straat op gingen. Met leuzen als "men kan het geweten niet gevangen zetten" en "Vrijheid voor alle antimiltaristische gevangenen" getuigden zij van de wil om te strijden voor een samenleving waarin Koerden, Zigeuners en homoseksuelen gelijke burgerrechten krijgen en waarin er een einde komt aan een autoritaire staat, die oorlog wil.+

Bron: ainfos bulletin 16848, afkomstig van Ahali Turkije www.ahaligazetesi.org