Vredesduif met olijftak in snavel.

Boyd Noorda overleden

28-7-2014 Op 21 juli jl. is Boyd Noorda overleden. Hij was de man die in de jaren negentig veel vredesorganisaties het internettijdperk hielp betreden. Hij was o.a. betrokken bij De Vredessite, de Aktie Agenda en ook bij VredesNieuws. Daarnaast deed hij als foto-journalist verslag van veel activiteiten van de vredesbeweging.

 

Boyd was al een hele poos ziek en wist dat zijn overlijden onvermijdelijk dichterbij kwam. Tot het allerlaatst heeft hij zich ingespannen om zijn levenswerk over te
dragen aan anderen.

Boyd was een onafhankelijke duurzame mediamaker in hart en nieren, geŽngageerd activist, fotograaf en journalist; zijn leven lang solidair met tal van acties voor een betere, rechtvaardiger wereld.

Boyd was een man met een grote passie voor zijn werk, vaak 'onzichtbaar' achter de (beeld)schermen, maar altijd beschikbaar als er op hem een beroep werd gedaan - en dat was vaak.

Boyd was een warme, innemende persoon die ook altijd aandacht en tijd had voor de mensen achter de acties.

Duurzaam en activistisch Nederland verliest in Boyd een grote ondersteuner, inspirator, initiatiefnemer en vriend.

Ontleend aan een in memoriam geschreven door Omslag