Vredesduif met olijftak in snavel.

Schrijfactie Tweede Kamer

7-10-2017 Via VredesNieuws is de oproep van The Rights Form verspreid om de ChristenUnie te weren uit het kabinet, omdat die de eigen (religieuze) overtuiging stelt boven de internationale rechtsorde. Binnen VredesNieuws is er discussie of deze oproep wel thuishoort in VredesNieuws. Is dit nog wel een vredesonderwerp en draagt deze oproep wel bij aan vrede? Laat uw mening hierover horen.

 

Tekst oproep The Rights Forum

Met de deelname van de ChristenUnie dreigt het nieuwe kabinet de internationale rechtsorde ondergeschikt te maken aan het Oude Testament. The Rights Forum roept de Tweede Kamer op tot debat over de principiŽle vraag of politici die de rechtsorde afwijzen thuishoren in een Nederlandse regering. Onderschrijf je de noodzaak van dat debat, laat dan van je horen.

Met een schrijfactie en een toelichtend artikel waarschuwt The Rights Forum voor de mogelijke toetreding van politici van de ChristenUnie tot het nieuwe kabinet. Waarom? De openlijk beleden afwijzing van de internationale rechtsorde door die partij is onverenigbaar met de grondwettelijke plicht van ministers en staatssecretarissen om die rechtsorde juist te beschermen en te bevorderen.

Daar komt bij dat het in de eerste plaats onze bewindslieden zijn die de status van hun domicilie Den Haag als mondiale 'Hoofdstad van het Internationaal Recht' dienen hoog te houden. The Rights Forum vindt het onaanvaardbaar dat op een steenworp afstand van voorname instellingen als het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof bewindspersonen aantreden die de bijbel boven de rechtsorde stellen.

The Rights Forum roept de Tweede Kamer op tot een grondig debat over deze principiŽle kwestie. In een tijd waarin de internationale rechtsorde onder grote druk staat en openlijk wordt beschimpt en ondermijnd, is het van essentieel belang dat politiek Den Haag zich eensgezind uitspreekt voor de bescherming van die orde.

Mail de Tweede Kamer

Onderschrijf je dat belang, steun dan de oproep aan de Tweede Kamer. Dat kan door onderstaande tekst te gebruiken voor een mailbericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Khadija Arib (k.arib@tweedekamer.nl). Of door een zelf geformuleerd bericht te sturen aan mevrouw Arib of andere leden van de Tweede Kamer.

------------------

Geachte mevrouw Arib,

Met de ChristenUnie dreigt een partij in het kabinet te komen die de internationale rechtsorde afwijst. Hierbij roep ik, via u, de Tweede Kamer op het debat hierover te openen.

De afwijzende houding van de ChristenUnie komt duidelijk tot uiting in de opstelling van de partij in de kwestie-Palestina/IsraŽl. De ChristenUnie steunt de illegale IsraŽlische bezetting en kolonisering van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, ook al is die in strijd met bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De ChristenUnie fundeert deze extreme positie op de bijbel.

Kan een politicus die de internationale rechtsorde afwijst toetreden tot het kabinet? Bewindslieden hebben volgens artikel 90 van de Grondwet juist de plicht die rechtsorde te beschermen. Toch staat precies dit scenario ons te wachten met de entree van de ChristenUnie in het kabinet.

De kracht en het succes van het internationaal recht zijn afhankelijk van de universele toepassing ervan. Het geeft geen pas er selectief mee om te gaan. Laat staan dat een partij de rechtsorde ondergeschikt maakt aan een eigen interpretatie van de bijbel, zoals de ChristenUnie doet. Is zo'n partij dan in staat bewindspersonen te leveren bij wie de bescherming en bevordering van dat recht in veilige handen zijn?

Ik roep de Tweede Kamer met klem op hierover een tijdig en grondig debat te voeren.

The Rights Forum, 5 oktober 2017