Vredesduif met olijftak in snavel.

Lokale strijd en militarisme

12-11-2009 'Nonviolent Livelihood Struggles and Global Militarism: links and strategies' is de titel van een conferentie die van 22 tot 25 januari 2010 wordt gehouden in India. De conferentie wordt georganiseerd door War Resisters International.

 

De conferentie zal het verband onderzoeken tussen twee verschijnselen die gewoonlijk niet met elkaar in verband worden gebracht n.l. de strijd die door lokale gemeenschappen wordt gevoerd tot behoud van hun middelen van bestaan en het wereldwijde militarisme. In het bijzonder zal ook de rol van de internationale wapenhandel en andere oorlogsprofiteurs in beschouwing worden genomen.

De conferentie zal actievoerders van over heel de wereld bij elkaar brengen om te analyseren wat de rol is van staten en multinationals in het aan lokale gemeenschappen ontnemen van hun bestaansmiddelen. Verder zullen de deelnemers van elkaar leren hoe het beste actie te voeren op geweldloze wijze. Belangrijk doel van de conferentie is dan ook om te bevorderen dat acties van gemeenschappen die voor hun bestaan strijden geweldloos blijven.

Meer informatie en aanmelding als deelnemer: www.wri-irg.org/india2010

De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door financiŽle bijdragen van de HaŽlla Stichting (www.haella.nl) en het Hivos (www.hivos.nl).+

12-11-2009