Vredesduif met olijftak in snavel.

Voorkom conflict in Conflix

29-3-2012 Conflix is een nieuw online spel over vrede en conflict. Deelnemers aan het spel krijgen spelenderwijs inzicht in de belangen van verschillende partijen tijdens een conflict. Direct spelen kan via www.conflix.nl.

 

Conflix besteedt aandacht aan thema's zoals waterschaarste, grondbezit, cultuur en politieke invloed. Binnen het spel - dat Upact ontwikkelde in samenwerking met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - plaatsen deelnemers gekleurde blokken op een veld met de verschillende belangen van bevolkingsgroepen. De speler moet conflict tussen deze groepen voorkomen door met ieders belang rekening te houden. De levels worden steeds moeilijker: het conflict voorkomen en rekening houden met de wensen van alle groepen wordt daardoor een ingewikkelde, 'soms bijna onmogelijke', opgave.


Conflix is een initiatief van Upact, een not for profit organisatie die zich inzet voor duurzame vrede. Het online spel kwam tot stand met steun van Oxfam Novib, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in samenwerking met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Bron: www.upact.nl, 7-3-2012