Vredesduif met olijftak in snavel.

Brainstormen over CO-Support

19-12-2015 Er zijn nog veel landen waar het door de Verenigde Naties vastgestelde recht op gewetensbezwaar voor militaire dienst niet wordt erkend. Ook alternatieve dienst is er niet mogelijk. Dienstweigeraars hebben het daar vaak moeilijk en het kan erop uitlopen dat hun leven daar onmogelijk wordt. Kunnen we in Nederland een CO-Support opzetten?

 

Er zijn ook landen waar de repressie voor hen die zich niet verenigen met het heersende regime zeer groot en gewelddadig is. Dienstweigeraars hebben ervoor gekozen niet mee te werken in een misdadig systeem van militaire en politieke macht waarvoor zij geen verantwoordelijkheid wensen te dragen. Zij tekenen protest aan, voeren actie, en weigeren dienst. Dat kan voor hen een gevangenisstraf tot gevolg hebben.

 

Sinds in Nederland de dienstplicht niet meer ten uitvoer wordt gelegd, is ook het dienstweigeren niet meer aan de orde. Daarmee is ook de behoefte om de situatie over de grenzen te bekijken sterk afgenomen. Waar eens internationale solidariteit wordt nu geen activiteit aan de dag gelegd. Slechts in enkele landen is er nog een groep acties. De WRI is een internationaal coordinatie punt en daar is ook actuele informatie aanwezig. Connection E,V, in Duitsland houdt zich met steun bezig.

 

In Nederland is er geen groep meer actief (bij mijn weten). En dat is eigenlijk hard nodig. Bekeken wordt hoe daartoe initiatief te nemen.

 

"CO-Support" zou steun kunnen geven:
- Aan CO's voor en bij het nemen van de eerste stap, de eerste uiting van weigering.
- persoonlijke steun bij het verwoorden van de weigering, de julidische burocratische stappen
- zorgdragen voor een veilige omgeving, sociale en mentale steun
- juridische steun als ruimte voor een eigen opvatting wordt weggenomen.
- en indien de situatie onhoudbaar is geworden, steun bij vlucht naar Nederland, en bij de asylprocedures in Nederland.

- Aan lokale bewegingen die de erkenning van gewetensbezwaar trachten te bereiken.
- Politieke actie en lobby om de druk vanuit Nederland te verscherpen.

 

Met een brainstorm proberen we wat meer uit te werken

- wat en hoe met welke prioriteit 

- welke taken en functies
- welke samenwerking
- hoe organiseren we ons voorlopig?
Wat staat ons nu te doen?

 

De brainstorming vindt plaast a.s. dinsdag 19.30-21.30 uur in Amsterdam , Pontanusstraat 22, tamelijk dichtbij het Muiderpoortstation. Uw meedenken is van harte welkom. Graag Uw komst vooraf per sms aankondigen 0624 783 683.

Komt U niet maar wilt u toch een bijdrage leveren of op de hoogte blijven ook dat kunt u per sms melden. U krijgt dan nader bericht.

 

Vooraf worden er van 17.00- 19.30 kaarten en brieven geschreven aan gevangenen voor de vrede. Zuid Korea krijgt speciale aandacht. Ook daarvoor bent U welkom en kunt u zich opgeven.

Vredesbeweging Pais / Frank Feiner