Vredesduif met olijftak in snavel.

Dienstweigering op Cyprus

1-6-2009 Op 16 mei werd op Cyprus de jaarlijks bijeenkomst gehouden van het Europese Bureau voor Dienstweigering. Rond deze bijeenkomst waren tal van demonstraties en ander activiteiten georganiseerd.

 

In het Griekse deel van Cyprus is, evenals in Griekenland zelf, de mogelijkheid tot dienstweigeren aan een strikte tijdslimiet gebonden en daardoor ook niet mogelijk voor dienende militairen. Gewetensbezwaren van niet-religieuze aard worden meestal afgewezen. De vervangende dienst is bijna 2x zo lang als de militaire.
In het Turkse deel bestaat evenals in Turkije zelf helemaal geen recht van dienstweigering.

Een belangrijke demonstratie vond plaats op 17 mei onder de naam 'Militourism in Nicosia'. Daarbij werd langs militair belangrijke plaatsen getrokken. Zo werden bij gebouwen van de Turkse en Griekse militaire contingenten folders uitgedeeld en een verklaring afgelegd. Deze verklaring begon met 'We leven onder een gewapende bezetting, die tracht onze hoop te vermorzelen onder de laarzen van de soldaten die ons eiland verdelen'.

Ook bij de musea die de heldendaden bezingen van resp. de Griekse en Turkse nationalistische militanten werd een verklaring afgelegd waarin deze musea 'symbols of shame' genoemd worden.+

Bron: WRI