Vredesduif met olijftak in snavel.

Dienstplicht voor vrouwen

24-2-2016 Op verzoek van de PvdA en D66 bereidt minister van defensie Hennis-Plasschaert (VVD) een wijziging van de kaderwet dienstplicht voor waardoor ook vrouwen voortaan op hun 17de ingeschreven zullen worden in het militair register. Zolang de opkomstplicht is opgeschort zullen ze echter, net zo min als de jongemannen, daadwerkelijk opgeroepen worden voor de militaire dienst.

 

Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Noorwegen waar sinds januari van dit jaar (eveneens op initiatief van progressieve partijen) vrouwen dienstplichtig zijn, met dat verschil dat in Noorwegen een (klein) deel van de dienstplichtigen ook echt wordt opgeroepen.

Tot nu toe hanteerde defensie het argument dat het onredelijk zou zijn om vrouwen vanwege hun maatschappelijke achterstandspositie onder de dienstplicht te stellen, maar de minister hecht nu sterker aan het gelijkheidsbeginsel. Opvallend is dat in Noorwegen feministische groepen op grond van dit principe aandrongen op uitbreiding van de dienstplicht terwijl vertegenwoordigers van de Noorse vrouwenbeweging juist vraagtekens plaatsten bij deze redenering.

Met vastlegging in de wet van de dienstplicht voor vrouwen zou Nederland zich scharen in het illustere gezelschap van landen als Eritrea, Mozambique, en Noord-Korea. IsraŽl is het meest bekende land waarin dienstplicht voor vrouwen niet alleen wettelijk is verankerd maar ook daadwerkelijk wordt toegepast.

24-2-2016