Vredesduif met olijftak in snavel.

Dienstweigeren is mensenrecht

10-7-2011 Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft op 7 juli verklaard dat grond van het Europees verdrag daarover dienstweigering voor gewetensbezwaarden een mensenrecht is. Aanleiding was de zaak-Bayatyan versus de Armeense staat.

 

Bayatyan, is een 28-jarige Jehovah's Getuige uit ArmeniŽ die in 2003 tot tweeŽnhalf jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Het hof vernietigde het vonnis en riep uit dat de 47 lidstaten van de Raad van Europa de plicht hebben het fundamentele recht van burgers om op grond van gewetensbezwaren militaire dienst te weigeren, te respecteren.

In het licht van dit arrest heeft het hof Turkije en Azerbeidzjan opgeroepen onmiddellijk stappen te ondernemen om hun nationale wetgeving aan te passen. Turkije en Azerbeidzjan zijn momenteel nog de enige twee verdragspartijen binnen de Raad van Europa die het recht op gewetensbezwaren tegen (verplichte) militaire dienst niet hebben erkend: Turkije is daarom berucht. Tal van gevluchte dienstweigeraars die door de Nederlandse regering na asielaanvrage zijn teruggestuurd - vraag het de dienstweigeraarsgroep Askere Gitme - zijn daar 'verdwenen' of in de kazerne 'gezelfmoord'...

Volgens de rechter moet ArmeniŽ, dat wel een alternatieve dienstplicht kent, zijn nationale wetgeving aanpassen en ervoor zorgen dat het een echt civiel alternatief aanbiedt voor mensen die zich op gewetensgronden verplicht zien om legerdienst te weigeren. Een alternatieve dienstplicht mag namelijk geen afschrikkingsmiddel zijn of een bestraffend karakter vertonen, en zeker niet in een vorm die voor Bayatan onacceptabel was.

En hoe denkt onze Nederlandse IND nu over Turkse dienstweigeraars die hier bescherming zoeken?+

Bron: War Resisters' International en Amnesty International