Vredesduif met olijftak in snavel.

IsraŽlische dienstweigeraar

9-12-2008 Omer Goldman is een van de sjministim - studenten die weigeren dienst te nemen in het Israelische leger. Hiervoor worden zij gearresteerd. Hun perioden in de nor duren kort, maar dienstweigering wordt steeds opnieuw met gevangenis bestraft.

 

Omer Goldman is de dochter van het vroegere plaatsvervangend hoofd van Mossad, de Israelische veiligheidsdienst. Omer heeft zonder toestemming van haar vader een Palestijnse stad op de Westoever bezocht, en bij een checkpoint is zij met de Palestijnen onder vuur genomen door Israelische soldaten. "We zaten te praten aan de kant van de weg en er kwamen soldaten langs en na een paar seconden kregen ze een bevel om gasgranaten en rubberen kogels op ons af te schieten. Het verbaasde mij dat de soldaten de orders zonder nadenken opvolgden. Voor het eerst in mijn leven hief een Israelische soldaat zijn wapen om op mij te schieten." Dat heeft haar gemotiveerd het militaire systeem af te wijzen.

Dus schrijft zij: "Ik weiger dienst te nemen in het IsraŽlische leger. Ik zal geen deel uitmaken van een leger dat nodeloos een gewelddadig beleid uitvoert en dagelijks de fundamentele mensenrechten schendt. Zoals de meesten van mij leeftijdgenoten heb ik de ethiek van het Israelische leger niet ter discussie durven stellen. Maar toen ik de Bezette Gebieden bezocht besefte ik dat ik een volledig andere werkelijkheid waarneem, een gewelddadige, onderdrukkende, extreme werkelijkheid waar een eind aan moet komen.
Ik geloof in het dienen van de maatschappij waar ik deel van uitmaak en daarom weiger ik nu juist deel te nemen aan de oorlogsmisdaden die mijn land begaat. Geweld leidt niet tot een oplossing en ik zal geen geweld gebruiken, kome wat er komen moge."

Er wordt momenteel via de website www.december18th.org een handtekeningenactie voor de Shministim gevoerd. De actie loopt tot 18-12-2008.
Meer informatie: www.vredesbeweging.nl/nieuws/shministim_104.html+

9-12-2008