Vredesduif met olijftak in snavel.

Kimberly Rivera veroordeeld

2-5-2013 In de VS is Kimberly Rivera veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf omdat ze als beroepsmilitair in Irak inzag dat de oorlog daar verkeerd was en weigerde verder te dienen. Volgens haar advocaat is haar straf zwaarder dan gebruikelijk omdat ze haar mening in de media uitte.

 

foto Kimberly

In 2007 vluchtte Kimberly naar Canada maar werd later gedwongen dat land weer te verlaten.

 

Het recht, ook voor beroepsmilitairen, om militaire dienst te weigeren wegens gewetensbezwaren is erkend in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Dit laatste verdrag is door de VS ondertekend maar werd hier genegeerd.

 

Door War Resisters' International wordt actie gevoerd voor Kimberly. U kunt daaraan meedoen door een e-mail aan president Obama, waarin u verzoekt om haar onmiddellijke vrijlating, hier te ondertekenen.

Bron: WRI, 1-5-2013