Vredesduif met olijftak in snavel.

Economie en gewapend conflict

19-9-2013 Op 14 november 2013 organiseren WILPF, Kerk en Vrede, Platform Duurzame en Solidaire Economie en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst in Den Haag, over Economie en gewapende conflicten; beleidsalternatieven op het gebied van vrede en veiligheid. Sylvia Borren, directeur van Greenpeace, zal spreken over de mondiale bedreiging van vrede, o.a. op het gebied van klimaat, armoede en grondstoffen.

 

Na de lezing van Sylvia Borren volgen drie inleidingen over:
* het Nederlandse defensiebeleid: in hoeverre draagt dit bij aan vermindering van gewapende conflicten in de wereld;
* wapenproductie en wapenhandel in Nederland en in Europa;
* mogelijkheden voor een Nederlandse bijdrage aan niet-gewelddadige conflictoplossing.

- Na de inleidingen formuleren de deelnemers samen met de inleiders in werkgroepen concrete beleidsvoorstellen voor de Nederlandse politiek.

- De geformuleerde beleidsvoorstellen worden vervolgens in een forumdiscussie aan vertegenwoordigers van politieke partijen voorgelegd.

Datum: donderdag 14 november van 13.00 - 17.00 uur
Plaats: Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Opgave: vr 7 november bij wilpf.nl@gmail.com
Informatie: Han Deggeller; handeggeller@live.nl; tel 070 3974682

www.vrouwenvoorvrede.nl;www.platformdse.org;www.kerkenvrede.nl

Women's International League for Peace and Freedom, WILPF Nederland