Vredesduif met olijftak in snavel.

De Vreedzame School

27-6-2012 Tijdens de Internationale Vredesweek 2012 organiseert 'Huis van Erasmus' op woensdagavond 19 september een studiebijeenkomst over de Vreedzame School.

 

Louise Langelaan, schrijfster van het leerwerkschrift Erasmus voor de Klas, zal dan ook ingaan op de visie van Erasmus op onderwijs/opvoeding, vrede en tolerantie.

 

Erasmus was een sterk pleiter voor de vorming van burgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens. Daar de doelstellingen van De Vreedzame School volledig aansluiten bij de idealen van Erasmus zoals vrede en goed onderwijs, ziet het bestuur deze bijeenkomst ook als eerbetoon aan Erasmus. Icoon van Rotterdam.

 

Een belangrijk thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten zonder geweld. Het programma streeft naar een klimaat in de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan; een democratische gemeenschap. Momenteel zijn er in Nederland zo'n 450 vreedzame scholen. Door de positieve effecten ontstaat er in veel wijken belangstelling om het succes van De Vreedzame School door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.

 

Inmiddels is het programma versterkt op het terrein van 'democratisch burgerschap'. Kinderen leren zodoende allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstige) burgers in een democratische samenleving. Daarmee voldoet het programma aan alle eisen op het terrein van actief burgerschap en sociale integratie.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 Rotterdam en vangt aan om 19 uur. Voor meer info kunt u contact opnemen met Rein Heijne 010-404.91.48, r.heijne@huisvanerasmus.nl

27-6-2012