Vredesduif met olijftak in snavel.

Radioactief Falluja

22-8-2010 Tijdens de herdenking van Hiroshima en Nagasaki op 5 en 9 augustus 2010 verscheen een studie over de effecten van de radioactieve straling op in Falluja. Hierin bleek dat de radioactieve vervuiling van Hiroshima overtroffen werd door latere oorlogshandelingen zonder atoombom!

 

Het stuk verscheen in het milieutijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) onder de titel 'Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005Ė2009'.

Hierin werd vastgesteld dat de fall-out in Falluja is teweeggebracht door het gebruik van verarmd uranium in de conventionele munitie waarmee Fallija werd platgeschoten. De stad werd in 2003-2004 belegerd om een Soennitische krijgsheer en bijgevolg de plaatselijke inwoners tot de orde te roepen. De actie leidde niet tot een verovering, maar wel tot wat een van de Amerikaanse soldaten beweerde te willen bereiken: een 'killing field'.

De onderzoekers vergeleken in hun rapport het aantal kankergevallen, misgeboorten en lichamelijke afwijkingen met standaarden in of Egypte, JordaniŽ and Koeweit en kwam uit op de volgende veelvouden: achtendertig maal zoveel leukemie, tienmaal zoveel borstkanker, meer dan vijfmaal zoveel kindersterfte) en een meisjesoverschot (860 jongens op 1000 meisjes), wat wordt toegeschreven aan aantasting van het X-chromosoom. Deze huiveringwekkende cijfers konden dus worden vergeleken met die van Hiroshima.

Tot op heden is Falluja nog niet wederopgebouwd. Voorzieningen om besmet water of andere infrastructuren aan te leggen ontbreken. Het gevolg is dat er naast radioactiviteitskanker ook ziekten heersen als cholera, tering en tyfus. Een van de elkaar opvolgende commandanten die de aanval op Falluja hebben geleid, heeft nu dezelfde functie in Afghanistan. Zijn naam is David Petraeus.+

22-8-2010