Vredesduif met olijftak in snavel.

Ga niet naar Kunduz

25-1-2011 Neen zeggen tegen de voorgestelde trainingsmissie in Afghanistan is het enige authentieke antwoord, dat de fracties van D'66, GrLinks en de CU kunnen geven.

 

Niet zozeer vanwege de veiligheidssituatie in Kunduz, ook al zal het hen worden aangerekend, als meedoen Nederlandse levens gaat kosten, nu 70 % van het volk tegen is. Ook niet als het op papier gemaakte onderscheid tussen beschermen en vechten in het veld een illusie blijkt.

Nee, alles draait in deze primair om het principiŽle punt van de context waarin de missie plaats vindt. Die context is niet een door onderhandelingen bereikt en door Blauwhelmen te bewaken vredesbestand, maar die van militaire interventie (waarin de buitenlandse macht altijd partij wordt in conflict) en oorlog. Na het recente Amerikaanse dubbelbesluit is die tevens de context van een korte of wat langere verheviging van de oorlog via de surge van 30.000 extra militairen om daarna weg te gaan. Dat is een voor onderhandelen, waar volgens opiniepeilingen 83 % van de Afghanen voor zijn, fatale strategie. Daarvoor zijn juist vertrouwen wekkende maatregelen nodig en niet een surge, die bovendien niet werkt: het geweld neemt juist toe en we weten nu definitief, dat de oorlog niet te winnen en dus de gekozen strategie zonder perspectief is. Ook in Kunduz nam het geweld toe. Medio december kwamen er nog 13 veiligheidsmensen om bij een grote aanslag op een recruteringsplaats voor Afghaanse soldaten.

Waarom? Omdat het regiem steeds meer omstreden raakt voor krijgsheren en gematigde Talibaan, die hun valleien terug willen, omstreden met name door de steun van de NAVO. Door training van politie voor dat omstreden regiem en in het kader van genoemde NAVO-strategie, waarvan het let wel een onderdeel is, worden ook wij partij in het conflict net als de NAVO. En dus ook (net als de door ons getrainde politie) indirect een onderdeel van de oorlog, ook al denken we civiel bezig te zijn.
De PvdA ziet na Uruzgan dit nu ook in. Ik noem dat voortschrijdend inzicht.+

Hans Feddema, antropoloog, publicist en een oprichter van zowel GrLinks als De Linker Wang.