Vredesduif met olijftak in snavel.

Seeds of Change Festival 2009

26-10-2009 Op 27 september werd de Vredesweek spetterend afgesloten met het tweede Rotterdamse Seeds of Change Festival. Er kon genoten worden van o.a. World Music, vredesdichters, interactief debat, theater, vredesrap en een straattafeldiner.

 

Dit festival, georganiseerd door het Huis van Erasmus in samenwerking met IKV Pax Christi, stond in het teken van het 'Earth Charter' (Handvest van de Aarde) en de promotie van Rotterdam als Vredesstad en werd geopend door Jan Pronk, oud-minister en voormalig VN-vertegenwoordiger.

Op en rond het Grotekerkplein in het stadscentrum was er een gevarieerd programma met voor elk wat wils. Het plein werd opgesierd met de internationale vredesvlag en een vredesvlag die ontworpen was door een aantal schoolkinderen. Het programma op het stadspodium bestond uit diverse optredens van muzikanten met muziek uit alle windstreken (“World Music”) en van twee Rotterdamse Vredesdichters. In de Laurenskerkeen werd een levendig, interactief debat gehouden over "vrede in de wereld en veiligheid in de stad" , en werd het theaterstuk “Op reis met Erasmus en Rumi/Mevlana” opgevoerd. Met de wijsheden van deze filosofen uit het verleden wisten de acteurs de hedendaagse mensen te inspireren. De Rotterdamse en de Perzische filosoof riepen hen op om zich in te zetten voor meer verdraagzaamheid en geweldloosheid.

Verder werden er films vertoond over de vier uitgangspunten van het Earth Charter, over vredeseducatie en ontwikkelingssamenwerking en over het bevorderen van een duurzame wereld, plus een film die was gemaakt door jongeren uit een Rotterdamse wijk. Naast een uitgebreide informatiemarkt vond in een tent op het plein een vrolijk kinderfestijn plaats. Tijdens een pauze van de muziek reikte Hendrik Verweel, voorzitter van Huis van Erasmus, prijzen uit aan leerlingen van de school met de winnende vredesvlag. Hij zette de kinderen flink in het zonnetje en prees hun inzet en creativiteit. Andere kinderen presenteerden ook nog een 'vredesrap'.

De apotheose van dit festival vormde het geslaagde straattafeldiner waaraan zo’n honderd bekende en onbekende Rotterdammers deelnamen. Naast Jan Pronk en diens echtgenote, verschillende wetenschappers en politici, en de besturen van Huis van Erasmus en IKV Pax Christi, zaten ook een aantal Rotterdamse “helden” aan aan deze rijk voorziene Turkse dis: mensen die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor een leefbare en veilige stad.+

Bron: Nieuwsbrief Huis van Erasmus, 24-10-2009