Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredesfietstocht in Duitsland

18-5-2010 Onder het motto 'Op de fiets voor vrede en ontwapening' wordt van 31 juli tot 8 augustus 2010 een vredesfietstocht gehouden van Neurenberg naar Leipzig. Ook vanuit Nederland wordt deelname georganiseerd.

 

Sinds 2004 fietst jaarlijks een groep van mensen in één week ruim 500 km naar vestigingen van de wapenindustrie, kazernes van de Bundeswehr, exercitieterreinen en andere militaire voorzieningen, om daar voor ontwapening en vrede te demonstreren.

Deze vredesfietstochten zijn 'actie-tochten', waarbij de deelnemers aan de poorten van grote wapenfabrieken, exercitieterreinen, kazernes of andere militaire voorzieningen wakes organiseren, vlugschriften verdelen en andere acties voeren. Daarnaast wordt informatie verspreid over wat er precies achter deze poorten gebeurt. Bovendien worden in binnensteden informatiestands opgezet en wordt geprobeerd met mensen over de onzin van de wapenindustrie en van militaire 'oplossingen' te spreken. Ook worden burgemeesters voor de vrede (mayors for peace) bezocht om hun acties tegen atomaire wapens te steunen. In 2009 werd er b.v ook een performance tegen oorlog opgevoerd, die enige aandacht bij het publiek getrokken heeft en die daarom ook dit jaar herhaald wordt. Deelnemers met creatieve ideeën zijn altijd bijzonder welkom, omdat de vredesfietstocht een actie van alle deelnemers samen is.

De vredesfietstocht 2010 eist in het bijzonder de terugtrekking van de Bundeswehr uit Afghanistan. Ze begint op 31 juli in Nürnberg - waar de wapenfabriek Diehl bezocht wordt en gaat via het exercitieterrein in Grafenwöhr, verder via het bedrijf Jenoptik in Jena naar Leipzig. In Leipzig is het doel actie te voeren tegen het militaire gebruik van het vliegveld Halle-Leipzig, dat bij de bevoorrading van het Duitse leger in Afghanistan een belangrijke rol speelt.

Het DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen), dat de tocht organiseert, nodigt naar aanleiding van de terugtrekking van het Nederlandse leger uit Afghanistan mensen uit de Nederlandse vredesbeweging uit, mee te doen aan de Friedensfahrradtour 2010. Als kostenbijdrage wordt €25 per dag voor overnachting en voedsel gevraagd. Voor een overnachting van 30 op 31 juli in Nürnberg kan in overleg gezorgd worden. Aanmelding kan direct bij de DFG-VK Beieren of via een lid van de DFG-VK, dat sinds kort in Holland woont.

Algemene informatie over de Friedensfahrradtour 2010 in het Duits vindt u op: www.dfg-vk-bayern.de.

Contactadres voor vragen en aanmeldingen in het Nederlands: johanna@pfeffer.nl, tel. 06-14651148.+

18-5-2010