Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredesfietstocht

29-5-2012 Een internationale vredesfietstocht die vanuit Duitsland naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel gaat, zal donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni demonstratief door Volkel en Eindhoven trekken.

 

De fietsers eisen een verbod en ontmanteling van alle kernwapens wereldwijd. Hun leus is 'Global Zero Now!'. Zoals bekend liggen er nog steeds Amerikaanse kernwapens op de militaire vliegbasis Volkel.

 

Op woensdag 30 mei komen de fietsers aan bij kampeerboerderij D'n Dorsvlegel in Uden, waar Nederlandse vredesactivisten hen verwelkomen.

 

Op donderdag 31 mei komen de fietsers langs de vliegbasis Volkel, waar om 12.00 uur een publiek debat plaatsvindt bij de hoofdpoort.

 

Op vrijdag 1 juni komt de vredesfietstocht door Eindhoven, waar de fietsers rond 12.00 uur zullen arriveren op het Stadhuisplein, om vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven te ontmoeten.

 

Daarna gaat de tocht verder richting Kleine Brogel in Belgie, een militaire basis waar ook Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen. De tocht eindigt maandag 4 juni bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Hier is een gesprek met een NAVO-vertegenwoordiger.

 

Het Vredesburo Eindhoven, Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Atoomvrijstaat steunen het Eindhovense traject van de tocht.

 

Er liggen Amerikaanse kernwapens op verschillende plekken in Europa. Het wordt hoog tijd om deze massavernietigingswapens op te ruimen. Anti-kernwapenactivisten voerden eind twintigste eeuw een lange campagne om de Verenigde Naties te bewegen het Internationaal Gerechtshof, de hoogste rechterlijke instantie ter wereld, te vragen een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van kernwapens. Uiteindelijk sprak het Internationaal Gerechtshof in 1996 uit dat het dreigen met en het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd zijn met het internationaal recht. Ook sprak het Hof uit dat kernwapens de ultieme bedreiging vormen voor de mensheid. Het Hof oordeelde verder dat artikel VI van het Non-proliferatieverdrag alle kernwapenstaten de verplichting oplegt op korte termijn alle kernwapens weg te onderhandelen.

 

Nog steeds liggen er kernwapens in vijf Europese landen. De VS willen deze moderniseren. De fietsers eisen:

- Alle kernwapens weg uit Europa!

- De kernwapens niet moderniseren!

- Een verbod en het ontmantelen van alle kernwapens wereldwijd!

 

Zie ook de eigen verslagen van de fietsers (in het Duits) op atomwaffenfrei.wordpress.com

29-5-2012