Vredesduif met olijftak in snavel.

Brief WILPF aan formateur

19-4-2017 De Women's International League for Peace and Freedom heeft een brief aan de formateur geschreven. WILPF is van oordeel, dat een effectievere aanpak om conflicten, oorlog, massaal geweld en grote aantallen mensen op de vlucht te voorkomen, meer inspanning vereist om vrouwen te betrekken bij de preventie van conflicten, oorlog en massaal geweld, bij vredesonderhandelingen en wederopbouw.

 

Tekst van de brief:

 

Geachte Mevrouw Schippers,

 

U staat met de vertegenwoordigers van meerdere politieke partijen voor de verantwoordelijke taak om een kabinetsbeleid te formuleren voor de komende regeerperiode.

 

De Nederlandse afdeling van Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) bepleit een grotere rol voor vrouwen in processen van vrede, verzoening en wederopbouw.

 

Het commitment van staten en de internationale gemeenschap om burgers te beschermen tegen oorlogen en ander massaal geweld is onderhevig aan een gevoel van onmacht. Militaire interventies met desastreuze gevolgen en de honderdduizenden slachtoffers in Syrië zijn daar mede debet aan.

 

In zijn rapport van 22 juli 2016 'Mobilizing collective action: The next decade for the Responsibility to Protect' schetst Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, een somber beeld. Het aantal slachtoffers neemt toe door burgeroorlogen in het Midden-Oosten en Afrika. Daarnaast maken niet-overheidsactoren met een terroristisch oogmerk zoals IS, Boko Haram en Al-Shabaab veel slachtoffers en vergroten de instabiliteit in diverse landen. Het aantal vluchtelingen en ontheemden wereldwijd is in de geschiedenis van de VN nog nooit zo hoog geweest. Daartegenover staat dat de budgetten voor diplomatie en vredesmissies en voor wederopbouwprogramma's en ontwikkelingssamenwerking als gevolg van de financiële crisis van 2008 zijn afgenomen; ook in Nederland. Bovendien blijkt de verdeeldheid binnen de Veiligheidsraad een belemmering te vormen voor tijdig optreden, waardoor de internationale gemeenschap niet in een vroeg stadium kan bemiddelen om escalatie van conflicten te voorkomen.

 

De principes van de Responsibility to Protect (RtoP) worden door de meeste lidstaten van de VN onderschreven (door Nederland o.a. in de algemene vergadering van de VN in september 2016); ze behoeven verdere implementatie, met nadruk op preventie van escalatie en gebruik van geweld bij conflicten, aldus genoemd rapport. De internationale gemeenschap kan landen helpen hun verantwoordelijkheid voor bescherming van burgers waar te maken. Daarbij wordt ook gewezen op de belangrijke rol die de civil society kan spelen. Het aanpakken van grondoorzaken voor conflicten en geweld zoals discriminatie en een zwakke rechtsstaat verdienen meer prioriteit.

 

WILPF is van oordeel, dat een effectievere aanpak om conflicten, oorlog, massaal geweld en grote aantallen mensen op de vlucht te voorkomen, meer inspanning vereist om vrouwen te betrekken bij de preventie van conflicten, oorlog en massaal geweld, bij vredesonderhandelingen en wederopbouw. Uit een recente toespraak van António Gutteres, bijeenkomst van de Commission on the Status of Women (CSW) op 13 maart jl blijkt, dat de pas aangetreden secretaris-generaal van de VN deze opvatting volledig deelt.


Dit belang van een actieve rol van vrouwen is al sinds 2000 vastgelegd in resoluties van de Veiligheidsraad over Women, Peace and Security (WPS). Een nieuwe regering kan daaraan bijdragen door in woorden en daden de participatie van vrouwen in kwetsbare gebieden tot één van de speerpunten van haar beleid te maken. Een eerste stap daartoe is dat in het regeerakkoord bij het onderwerp buitenlands beleid een passage wordt opgenomen over de inzet van het kabinet om de participatie van vrouwen bij het voorkomen van conflicten, oorlog en massaal geweld, bij vredesonderhandelingen en bij wederopbouw substantieel te vergroten. Hiermee bouwt het nieuwe kabinet ook voort op de door de regering gegeven onderbouwing van een zetel voor Nederland in de Veiligheidsraad.

Bron: WILPF