Vredesduif met olijftak in snavel.

Witte fosfor in oorlogen

3-2-2009 De NVMP veroordeelt het gebruik van witte fosfor door IsraŽlische troepen in de
Gazastrook en roept op tot een internationaal verbod op het gebruik ervan.

 

In een brief aan minister van buitenlandse zaken Maxime Verhagen schrijft de NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, zeer verontrust te zijn over het gebruik van witte fosfor door IsraŽlische troepen tijdens het gewapende ingrijpen in de Gazastrook. 'Als artsen streven wij naar vermindering van lijden door oorlogsgeweld. Witte fosfor zorgt niet alleen voor groot lichamelijk leed; gebruik ervan gebeurt zonder onderscheid des persoons waardoor vele burgers slachtoffer worden.
Daarom veroordeelt de NVMP het gebruik ervan onder alle omstandigheden'.

Witte fosfor is een zelfontbrandbare stof die niet is te blussen omdat het reageert met water. Bij contact met de huid reageert de stof met het water in de huid, het resultaat zijn diepe chemische brandwonden tot op het bot. Deze wonden helen niet of hooguit
zeer langzaam. Ingeslikte of ingeademde druppels witte fosfor veroorzaken ernstige
inwendige en vaak fatale verbrandingen.

Witte fosfor wordt gebruikt in brandbommen , rookbommen en als doelwitmarkering.
Het is al vaak in oorlogen gebruikt, meest recentelijk door de Amerikaanse troepen in
Fallujah in Irak, door de Russische troepen in TsjetsjeniŽ en nu dus door IsraŽlische troepen in Gaza.

Het gebruik van witte fosfor is volgens sommige autoriteiten niet verboden omdat het niet als chemisch wapen zou gelden. Maar zelfontbrandende substanties vallen
alleen buiten de 'Chemical Weapons Convention (CWC)' als ze op een onschadelijke manier worden gebruikt zoals bij het creŽren van rookgordijnen en het verlichten van doelen. Zij vallen echter wel degelijk onder de CWC als ze, net als andere verboden chemische middelen, worden gebruikt om te verwonden en te doden zonder onderscheid des persoons.

De NVMP roept daarom op tot een totaal verbod op het gebruik van witte fosfor in
gewapende conflicten. In het bijzonder moet het gebruik tegen doelen in dichtbewoonde urbane gebieden worden veroordeeld, vanwege de ernstige gevolgen voor burgers. Wij zijn van mening dat de negatieve medische gevolgen van witte fosfor
zo ernstig zijn dat het gebruik ervan onder geen enkele omstandigheid is te rechtvaardigen. Gebruik ervan zou moeten worden gezien als een misdaad tegen de menselijkheid.

Wij vragen de Nederlandse regering het gebruik van witte fosfor te veroordelen en te streven naar een internationaal verbod op het gebruik ervan.+

Persbericht NVMP, 2-2-2009; www.nvmp.org