Vredesduif met olijftak in snavel.

Waarom ik wel meevaar

29-6-2011 De Gaza Freedom Flotilla II heeft een groot doel en nog grotere tegenstanders. Naar mate de voorbereidingen verder vorderen wordt dit eens te meer duidelijk. Op alle fronten worden we tegengewerkt door de Amerikaans-IsraŽlische alliantie, wiens machtige arm ver reikt.

 

Op dit moment worden voornamelijk vertragingstactieken gebruikt. Er is een aanklacht ingediend tegen de zeewaardigheid van de Amerikaanse boot. Verzekeringsmaatschappijen worden onder druk gezet om geen van de boten te verzekeren. Van de Griekse boot zijn schroefbladen afgesneden en op allerlei manieren worden havenautoriteiten onder druk gezet om uitvaarbewijzen te weigeren. Al deze pogingen hebben een ding gemeen: ze houden de flotilla niet tegen, maar vertragen deze slechts.

Dit heeft tot doel om opvarenden en journalisten te demoraliseren en de twijfels over de organisatie te doen toenemen. Gedeeltelijk slaagt deze opzet. Journalisten en deelnemers beginnen te twijfelen en haken af. Ze geven verschillende redenen, met als gemene deler het gebrek aan vertrouwen in de organisatie. Doorslaggevend is hierbij dat de tijd toezeggingen en afspraken continu achterhaalt. Joop-redacteur Hasna el Maroudi gaf als belangrijkste reden om zich terug te trekken dat ze de deelnemers niet allemaal kon spreken, een afspraak die ze met de organisatie had gemaakt. Op het moment dat ze haar beslissing nam was het plan echter alweer gewijzigd. In verband met mogelijke druk op de autoriteiten van een andere haven was alsnog besloten dat alle deelnemers de volgende dag in Corfu zouden zijn,

Dat plannen wijzigen is in het licht van de enorme druk die er wordt uitgeoefend alleen maar logisch. We moeten beseffen dat we hier te maken hebben met tegenwerking van de machtigsten op deze aarde. Dat we vertrekken vanuit een land dat in belangrijke mate economisch afhankelijk is van de belangrijkste bondgenoot van IsraŽl speelt daarbij een grote rol. De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, stuurde niet voor niets een brief aan de overheden van landen langs de Middellandse Zee waarin hij hen opriep de Flotilla te 'ontmoedigen'. IsraŽl, daarentegen, werd slechts gevraagd geweld te 'vermijden'.

Hillary Clinton ging daar nog verder in door te stellen dat 'het niet helpt dat er flotillas zijn die acties provoceren door IsraŽlische wateren te betreden en een situatie creŽren waarin de IsraŽli's het recht hebben om zichzelf te beschermen.' De Gaza Freedom Flotilla II heeft echter geen enkel plan om IsraŽlische wateren te betreden. Ook de vorige flotilla heeft dat niet gedaan. In plaats daarvan probeert Clinton hiermee de weg open te houden voor gewelddadig ingrijpen van de zijde van het IsraŽlische leger.

IsraŽl zelf heeft ook de nodige troeven uitgespeeld. Journalisten werden verteld dat hen de toegang tot IsraŽl in de toekomst zou worden ontzegd als ze mee zouden varen om verslag te geven. Inmiddels is dat dreigement na protesten van onder andere Joseph Dana (zie filmpje) ingetrokken, maar het heeft zijn werk al gedaan. IsraŽlische overheidsfunctionarissen hebben ook een filmpje verspreid van een zogenaamde activist. Deze 'Marc' was volgens hemzelf geweigerd als opvarende omdat de organisatie sterke banden met Hamas zou hebben en Hamas homoseksualiteit niet zou accepteren. Na onderzoek van de Amerikaanse blogger Max Blumenthal bleek 'Marc' in werkelijkheid Omer Gershon te heten, een IsraŽlische PR-specialist.

Wat dit alles laat zien is hoe ver grote machtsstructuren bereid zijn te gaan om de bestaande situatie in stand te houden. In een dergelijke situatie zullen er altijd wijzigingen optreden in het programma en zal informatie van moment tot moment veranderen en soms ook geheim worden gehouden. We hebben hier te maken met een staat die er niet voor terugdeinst om politieke, diplomatieke en economische druk, sabotage en, zoals tijdens de aanval op de vorige flotilla, piraterij en moord te gebruiken om een legale actie om een illegale blokkade te doorbreken te verijdelen.

Maar wij zullen ons niet tegen laten houden om andere mensen in nood te helpen, en onze middelen daartoe zijn geweldloos en legaal. De enorme druk die op ons wordt uitgeoefend bevestigt voor mij niet alleen dat ons doel gerechtvaardigd is, maar ook dat onze middelen effectief zijn. Of we Gaza zullen bereiken weet ik niet. Maar we zullen varen. We zullen de druk weerstaan. En daarmee zullen we een stap in de richting van een betere wereld zetten. Laat dat een inspiratie voor ons allen zijn: stay human!+

Nourdin el Ouali, 29-6-2011