Vredesduif met olijftak in snavel.

Gandhituin in Rotterdam

20-4-2012 Op Gandhituin en -Leefcentrum De Overvloed in Rotterdam wordt getuinierd voor vrede. De bekende uitspraak van Gandhi is het motto: 'De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht'.

 

De Gandhituin is een buurttuin waar voedsel geproduceerd wordt. De tuin is van iedereen die meedoet en iedereen is welkom om mee te doen. Alles wordt democratisch op de tuin besloten. En de oogst wordt verdeeld onder de deelnemers. Daarnaast staat een deel van de tuin en de oogst speciaal in dienst van mensen die het werken op het land of het voedsel zelf het meest nodig hebben.

 

De Gandhituin is ontstaan uit het besef dat armoede één van de meest verschikkelijke vormen van geweld is. Wij leven niet in vrede wanneer we deelnemen aan de overconsumptie in een economie van hebzucht en uitsluiting. Op de Gandhituin wordt op de meest concrete en positieve manier bewezen dat een manier van leven mogelijk is waarin je je claim op de wereldwijde hulpbronnen, je claim op het land van de aarde en haar producten, tot een minimum terug kan brengen. Er wordt bewezen dat het niet nodig is dat wij onze medemensen verbannen naar de sloppenwijken van de milioenensteden, omdat hun land gebruikt wordt voor onze luxeconsumptie, omdat hun land overstroomd of verdroogd is door onze uitstoot van broeikasgassen. Door land in dienst te stellen van de meest primaire behoefte aan voedsel, door land in dienst te stellen van de armen en onderdrukten en door het stimuleren van een simpel leven, wordt er op de Gandhituin gestreefd naar een geweldloze economie, een economie van vrede, een economie waar genoeg is voor iedereen.

 

Wekelijks treffen de deelnemers van de Gandhituin elkaar op de vaste openingstijden om samen te werken op het land, om samen thee te drinken, om samen te eten van de oogst tijdens de tuinmaaltijden, om samen te leren over het verbouwen van voedsel, over het bakken van brood, over economische theorieën, filosofie, ethiek en levensbeschouwing, om stadskinderen te leren waar voedsel vandaan komt en waarom bijen en hommels zo belangrijk zijn, om elkaar te ontmoeten, om een deel van het leven met elkaar te delen, en om te lachen en te vieren.

 

Een economie van vrede komt voort uit een cultuur van vrede die alleen gekoesterd kan worden in een levendige gemeenschap. De Gandhituin is daarom veel meer dan een tuin. Door de groeiende gemeenschap die zich verzamelt rond de tuin is het inmiddels ook een ambachtencentrum, een leercentrum en een leefcentrum. Door al deze aspecten van de volheid van het leven samen te brengen, wordt er op de Gandhituin bewezen dat een geweldloze economie van liefde en overvloed mogelijk is.

 

Iedereen is hartelijk welkom om kennis te maken! Dat kan door de site te bezoeken waar uitvoerig in tekst en beeld verslag wordt gedaan van het tuinleven. Maar ook door langs te komen tijdens de vaste openingstijden of door contact op te nemen per telefoon of e-mail. Zie voor het tuinleven, de openingstijden en contactgegevens de website: www.gandhituin.nl.

20-4-2012