Vredesduif met olijftak in snavel.

Van Agt over Gaza

8-1-2009 Nederland moet het initiatief nemen tot een VN-onderzoek naar oorlogsmisdaden in Gaza. Dat zegt Dries van Agt, daartoe geÔnspireerd door o.a. bisschop Tutu. Hij maakt korte metten met de argumenten van de regering om IsraŽl te blijven steunen.

 

Van Agt doet deze oproep op 31 december 2008, nadat het IsraŽlische leger in vier dagen meer dan driehonderdvijftig Palestijnen heeft gedood, onder wie tientallen vrouwen, kinderen en bejaarden en nadat Aartsbisschop Desmond Tutu de noodklok heeft geluid. De Nobelprijswinnaar van de Vrede zei op 28 december over de IsraŽlische aanval: "The bombardment bears all the hallmarks of war crimes."

Van Agt: "Het is treurig dat onze regering in gebreke is gebleven het disproportioneel geweld dat IsraŽl loslaat op Gaza te veroordelen. Staat er niet in de mensenrechtenstrategie van minister Verhagen dat mensenrechten altijd gelden en overal en voor iedereen? Voor iedereen? Blijkbaar niet voor de Palestijnen. Tegen de wurging van Gaza, een strook land zo groot als Texel waar anderhalf miljoen mensen bijeengepropt zitten in voedselnood, heeft de minister zich ook nooit uitgesproken!"

De minister wijt de dood en verderf zaaiende luchtaanvallen van IsraŽl helemaal aan provocaties van Hamas. Verzwegen wordt dat het IsraŽl was, zoals ook commentatoren van de IsraŽlische kwaliteitskrant Haíaretz hebben geconstateerd, dat begin november met een militaire operatie in Gaza het bestand heeft geschonden dat toen nog van kracht was.

Bovendien laat de minister van Buitenlandse Zaken onvermeld dat IsraŽl, in strijd met de bestandsafspraken, de wurgende blokkade van Gaza niet heeft versoepeld, laat staan opgeheven. Van Agt: "De vooraanstaande IsraŽlische mensenrechtenorganisatie BíTselem noemt de Gazastrook 'One Big Prison'. In die gevangenis was het leven al een hel voordat de bombardementen begonnen."

"Het staat niet ter discussie dat de IsraŽlische regering het recht heeft om haar burgers tegen Palestijnse raketten te beschermen", zegt Van Agt. "Maar de reactie op beschietingen dient volgens het humanitair oorlogsrecht proportioneel te zijn en onderscheid te maken tussen militaire en civiele doelen. Sinds 2004 zijn er door Palestijnse raketbeschietingen ongeveer twintig slachtoffers te betreuren. Die beschietingen zijn verfoeilijk. Maar hoe volslagen disproportioneel is het om op ťťn dag, onder het mom van zelfverdediging, meer dan tien keer zoveel mensen te doden als in vier jaar door de raketbeschietingen zijn omgekomen?"

Een VN-onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van oorlogsmisdaden. Van Agt: "Minister Verhagen dient zich voor een dergelijk onderzoek sterk te maken, ook omdat het bestrijden van internationale straffeloosheid tot de speerpunten van zijn mensenrechtenstrategie behoort. Mocht blijken dat oorlogsmisdaden zijn gepleegd, dan moeten de verantwoordelijken aansprakelijk worden gehouden", aldus Van Agt.

"Bovendien moet het nu afgelopen zijn met het vertroetelen van IsraŽl door de EU", vindt Van Agt. "Het onlangs in de EU genomen besluit IsraŽl nog meer voorrechten te verlenen en voordelen toe te schuiven dan dat land al heeft gekregen, behoort te worden ingetrokken. Het zou absurd zijn IsraŽl nu nog meer presentjes aan te reiken. Met een staat die zich zo gedraagt kan er geen business as usual zijn."+

Bron: United Civilians for Peace, 31-12-2008